ድጓ ዘቤተ ልሔም

ዘዘመነ ፋሲካ

 

1 - ድጓ ዘፋሲካ

   
1 - አርያም - ቀዳሚ ዜማ 18 - ኵል - ዮም በዛቲ 35 - ማኅ - ንፍሑ
2 - አርያም - ይገብሩ በዓለ 19 - ፬ት (አጥ) - ተሠርዓ 36 - ምል - በጽዮን
3 - ምልጣን - ዮም ፍሥሐ 20 - ምል - ተስፋ ሕይወት 37 - ስብ - እምእቶነ እሳት
4 - መዝሙር በ፩ (ዩ) - ይትፌሣሕ 21 - ዓዲ - ተሠርዓ 38 - ምል - እምእቶነ እሳት
5 - ምል - ወይወውዑ 22 - በ፭ - ትንሣኤሁ 39 - ድርብ - እምእቶነ እሳት
6 - ዘአምላኪየ - ትንሣኤሁ 23 - ፬ት (አጥ) - እስመ ሐደሰ 40 - ስብ - ተንሥአ ክርስቶስ
7 - እግዚ - አመ ሣልስት 24 - ምል - በመንጦላእተ ሥጋሁ 41 - ምል - ዳግመ እምዝ
8 - ፬ት (አጥ ) - ዮምሰ 25 - በ፭ - ዮም ግበሩ 42 - ስብ - ብዙኃነ
9 - ምል - እስመ ሞዖ 26 - እግ - አንግሃ 43 - ምል - ብዙኃነ
10 - ብፁዕ ዘይሌቡ - ሠርከ ሰንበት 27 - ምል - ረከባ 44 - አቡን በ፬ (ግ) - ይትፌሣሕ
11 - ፬ት (አጥ) - ባሕርኒ 28 - ዘይእ - እምድረ ግብፅ 45 - እስ (ሪ) - በሰንበት
12 - ምል - ይገብሩ 29 - ምል - ዛቲ ፋሲካ 46 - እስ (ሪ) - ሠርከ
13 - መወ .ፍታ - ዮም በዛቲ 30 - ድርብ - ዛቲ ፋሲካ 47 - ፫ት (በመ) - ትንሣኤሁ
14 - ፍታ - ክርስቶስ ተንሥአ 31 - ይት (ፍጹ) - እምድኅረ ወሀበ 48 - ዕዝል ሰላም - ፍጹመ ንጉሥ
15 - ፬ት (አጥ) - ተሰደ 32 - ምል - ፋሲካ ግበሩ 49 - ምል - ሰላመ ይጸጉ
16 - ምል - ኃይለ ጽልመት 33 - ምል - ትንሣኤ 50 - ዓዲ - ሰላመ ይጸጉ
17 - ዓዲ - ተሰደ 34 - ዓዲ - ትንሣኤ ሰመያ  

 

 

   

2 - ዋዜማ ዘሠርክ ዘሰኑይ

   
1 - ዋዜማ በ፩ - ዛቲ ዕለት 8 - ምል - ዮም ዮም 15 - ይት (ፍጹ) - ሰአለ ዮሴፍ
2 - ምል - እንተ ባቲ 9 - ፫ት (በጺ ) - ዛቲ ዕለት 16 - አቡን በ፩ (ሃ) - ንግበር
3 - ድርብ - ንግበር 10 - ሰላም (ሪ) - ይእዜኒ 17 - እስ (ጺሪ) - ንግበር
4 - በ፭ - ግበሩ 11 - ምል - ይእዜኒ 18 - እስ (ጺሪ ) - ከመ ፋሲካሁ
5 - እግ - ዛቲ ዕለት 12 - ዕዝል ዘሰኑይ - ፋሲካ 19 - ፫ት (እደ) - ንግበር
6 - ይት - አኮኑ 13 - ምል - ፋሲካ 20 - ሰላም - ተሰቅለ
7 - ይት - ግበሩ 14 - ዘይ - ትንሣኤሁ  

 

 

   

3 - ዋዜማ ዘሠሉስ

   
1 - ዋዜማ በ፩ - ንዑ ንትፈሣሕ 6 - ምል - ይገብሩ 10 - እስ (ጺራ) - ንግበር
2 - ምል - ግበሩ 7 - ዘይ - ለሞት 11 - እስ (ዓቢ) - ንግበር
3 - ይት (አከ) - ይኩነነ 8 - ይት (እግ) - እምድኅረ ተንሥአ 12 - ፫ት (ይት) - ንግበር
4 - ሰላም (ጺራ) - መፍትውኬ 9 - አቡን በ፩ (ፌ ) - ዮምሰ 13 - ሰላም - ዮም ይትፌሥሑ
5 - ዕዝል ዘሠሉስ - ይገብሩ    

 

 

   

4 - ዋዜማ ዘረቡዕ

   
1 - ይት (ፍጹ) - ወኰርእዎ 5 - ምል - ግበር በዓለ 9 - እስ (ዕ ) - ንግበር
2 - ፫ት (በከ) - ግበሩ በዓለ 6 - ዘይ - ለአልዓዛር 10 - እስ (ዕ ) - እስመ ተንሥአ
3 - ሰላም በ፫ (ሓ) - መፍትውኬ 7 - ይት (ዩ) - ድምፀ ቃል 11 - ፫ት (ዘም) - ነአምን
4 - ዕዝል ዘረቡዕ - ተፈሣሕ 8 - አቡን በ፭ (ው) - አልቦ ዘገብረ 12 - ሰላም - ተንሥአ

 

 

   

5 - ዋዜማ ዘሐሙስ

   
1 - ይት (ፍጹ) - ይቤሎ 5 - ዕዝል . ዘይ- ተንሥአ 9 - እስ (ጺሪ ) - ዮምሰ አኃውየ
2 - ፫ት (ሶበ) - ንግበር 6 - ይት - ይእዜ 10 - ፫ት (ወፀ ) - መፍትውኬ
3 - ሰላም (ዮ) - መፍቀሬ ሰብእ 7 - አቡን በ፪ (ሩ) - ዝኒ 11 - ሰላም - ዮም ግበሩ
4 - ዕዝል - ዮም ሠረፁ 8 - እስ (ጺሪ) - ዮምሰ  

 

 

   

6 - ዋ ዜ ማ ዘ ዓ ር ብ

   
1 - ይት - ተካፈሉ 6 - ዘይእ - በደሙ 11 - ፫ት (ዕደ) - ትንሣኤ ሰመያ
2 - ፫ት (ጽጌ) - ንግበር 7 - ይት (ፍጹ) - ውእቱ 12 - ሰላም - ዘበመንጦላዕተ ደመና
3 - ሰላም በ፩ (ሃ) - ለዘተንሥአ 8 - አቡን በ፬ (ቤ) - እንዘ ቀዲሙ 13 - ይት .ግዕ - ላዕለ ኵሉ
4 - ምል - በፋሲካሁ 9 - እስ (ጉ) - በጽዮን 14 - ፫ት (ነያ ) ለዘሐመ
5 - ዕዝል - እምከመሰ 10 - እስ (ጉ) ዘበሞቱ 15 - ሰላም በ፪ (ዩ) - በፍሥሐ

 

 

   

7 - ዋዜማ ዘቀዳሚት ሰንበት

   
1 - ዘይ - አንስት አንከራ 4 - እስ (ጺሪ) - ዮምሰ አኃውየ 7 - እስ (ጺሪ) - ዮምሰ
2 - ይት - በከመ ጽሑፍ 5 - ዕዝል በ፪ (ግድ) - አቅዲሙ 8 - ፫ት (መዝ) - ንፌኑ
3 - አቡን በ፫ (ዩ) - ግበሩ 6 - ምል - አንስት አንከራ 9 - ሰላም - ዮም ይትፌሥሑ

 

 

   

8 - ዋዜማ ዘአግብኦተ ግብር

   
1 - ዋዜማ በ፮ - ዛቲ ዕለት 8 - ዓዲ - ንዒ ንዒ 14 - እስ (ጺሪ) - ዮምሰ
2 - ምል - እስመ ከፈለነ 9 - ሰላም በ፩ (ሚ) - ንኢ በሰላም 15 - ፫ት በዜማ - ዛቲ ዕለት
3 - ዓዲ - በሰንበት 10 - ይት - ዛቲ ዕለት 16 - መዝሙር በ፪ (ኒ) - በከመ ይቤ
4 - እግ - ለኵሉ ዘሥጋ 11 - አቡን በ፫ (ሓ) - ዮም 17 - ምል - ወነገርኩ
5 - ፫ት (ርእ) - ዛቲ ዕለት 12 - አቡን በ፫ (የማ) - ዮም ተሥዕረ 18 - መዝ በ፬ (ዩ) - ይቤ
6 - ሰላም በ፩ (ሚ) - ንዒ በሰላም 13 - እስ (ጺሪ) - ንግበር 19 - ምል - ቀድሶሙ
7 - ምል - ትፍሥሕትነ    

 

 

   

9 - ዋዜማ ዘ ሰ ና ብ ት

   

ዋ ዜ ማ

ይትባረክ

ሰ ላ ም

1 - ዋዜማ - ወገብረ 1 - ይት - ንዑ ንስግድ 1 - ሰላም በ፪(ብ) - ተሰቅለ
2 - ዋዜማ - በዕለተ ሰንበት 2 - ይት - ኀበሩ ቃለ 2 - ሰላም (ቁራ) - ተንሥአ
3 - ዋዜማ - ምድር ስዕነት 3 - ይት - እመኑ 3 - ሰላም (ሪ) - ትንሣኤሁ
4 - ዋዜማ - ሑረታትኪ 4 - ይት - እመኑ 4 - ሰላም (ሪ) - እስመ ናሁ
5 - ዋዜማ - ኃሠሠቶ 5 - ይት - እንዘ ትገብሩ 5 - ሰላም (ሪ) - ፋሲካ ብሂል
6 - ዋዜማ - ጌሠተ ማርያም 6 - ይት - ከመ በጸጋ 6 - ሰላም (ጺሪ) - ዮምሰ
7 - ዋዜማ በ፫ - ውእቱ   7 - ሰላም (ጉ) - ስብሐት
8 - ዋዜማ - ወበእሁድ ሰንበት

፫ት

8 - ሰላም (ጉ) - አምላከ ሰላም
9 - ዋዜማ - ወበእሁድ 1 - ፫ት (ርእ) - ሠርከ ሰንበት 9 - ሰላም (ው) - ንጉሠ ሰላም
10 - ዋዜማ በ፮ - ንሕነ 2 - ፫ት (ሶበ) - እምከመሰ 10 - ሰላም በ፪ (ዩ) - በፍሥሐ
11 - ዋዜማ በ፮ - ዛቲ ዕለት 3 - ፫ት (ሶፍ) - ሠርከ ሰንበት 11 - ሰላም በ፪ - በፍሥሐ
12 - ዋዜማ በ፮ - ዮም ትንሣኤሁ 4 - ፫ት .በዜማ - በዓይቴ እንከ 12 - ሰላም በ፮ ( ና) - ሠርከ ሰንበት
13 - ዋዜማ በ፮ - ዛቲ ዕለት 5 - ፫ት (መዝ) - ንፌኑ 13 - ሰላም በ፪(ብ) - ፍሥሐነ
14 - ዋዜማ በ፪ - እፎ ተሰቅለ 6 - ፫ት (መዝ) - ሰንበትየ 14 - ሰላም በ፫ (የ) - ሞዖ
15 - ዋዜማ - ዮም ተንሥአ 7 - ፫ት (ይእ) - ተንሥአ 15 - ሰላም በ፮ ( ዕ ) - ሰላመከ
16 - ዋዜማ - ነአምን 8 - ፫ት (ይእ) - ሠርከ ሰንበት 16 - ሰላም በ፫ (ን) - ሠርከ ሰንበት
17 - ዋዜማ - እምድኅረ ተንሥአ 9 - ፫ት (ይእ)(ሶበ) - ዘየሐይዎሙ 17 - ሰላም በ፮ (ዋ) - በፍሥሐ
18 - ዋዜማ በ፮ - ዮም ትንሣኤሁ 10 - ፫ት (ለቅ) - ትንሣኤሁ 18 - ሰላም በ፩ (ሚ) - እምድኅረ ተንሥአ
19 - እግ - ንግበር በዓለ 11 - ፫ት (ሮማ) - ዘሰማየ ገብረ 19 - ሰላም (ሪ) - እምድኅረ ተንሥአ
  12 - ፫ት (ዕደ) - ንግበር 20 - ሰላም በ፪ (ብ) - ንግበር
  13 - ይት(አክ) - ከመ ይፈጽም 21 - ሰላም በ፪ ( ጣ) - ገብረ ለነ

 

 

   

10 - ዘሰናብት

   

፬ት

መ ዝ ሙ ር

እስመ ለዓለም

1 - ፬ት (አብ) - ንግበር 1 - መዝ በ፭ ( ር ) - ወበእሑድ 1 - እስ (ሪ) - በሰንበት
2 - ፬ት (ብፁ) - ተንሥአ 2 - መዝ በ፪ (ብ) - እምድኅረ ተንሣእኩ 2 - እስ (ሪ) - በሰንበት
3 - ፬ት (አም) - ይትፌሣሕ 3 - መዝ በ፪ (ዶ) - ተንሥአ 3 - እስ (ሪ) - ንግበር
4 - ፬ት (አም) - ንግበር 4 - መዝ በ፪ (ዶ) - ንግበር 4 - እስ (ሪ) - ርእዩ
5 - ፬ት (ብርሃ) - ንግበር 5 - መዝ በ፪ (ኬ) - ንግሩ 5 - እስ (ሪ) - ንግበር
6 - ፬ት (ዘረ) - አምላክ 6 - መዝ በ፪ (ብ) - ኅቡረ 6 - እስ ( ጺሪ) - ናሁ
7 - ፬ት (ሠር) - ሠርጐሙ 7 - መዝ በ፫ (ሙ) - ፋሲካ 7 - እስ (ጺሪ) - ሰማይኒ
8 - ፬ት (በመ) - ተንሥአ 8 - መዝ በ፫ (ሙ) - ተንሥአ 8 - እስ (ሪ) - ንፌኑ
9 - ፬ት (ዘበ) - ዛቲ ዕለት 9 - መዝ በ፫ (ሙ) - ናዕርግ 9 - እስ (ሪ) - ናዕርግ
10 - ፬ት (ዘመ) - ንግበር 10 - መዝ በ፮ (ሥ) - አኃውየ 10 - እስ (ሪ) - ዮምሰ በሰማያት
11 - ፬ት (ንል) - ንግበር 11 - መዝ በ፮ (ሥ) - ንግበር 11 - እስ (ሪ) - ዮምሰ
12 - ፬ት (ኮከ) - ለአሕዛብ 12 - መዝ በ፮ (ሥ) - ኢየሐፅፅ 12 - እስ (ሪ) - ዛቲ ዕለት
13 - ፬ት (ዓራ) - ትንሣኤሁ 13 - መዝ በ፫ (ሓ) - ንኡ 13 - እስ (ሴ) - እንዘ ይክል
14 - ምል - አመ ሣልስት 14 - መዝ በ፫ (ደ ) - ውእቱ 14 -እስ (ሪ) - ንግበር
15 - ፬ት (ዓራ) - ሰቀልዎ 15 - መዝ በ፭ (ን) - ወፈጺሞ 15 - እስ (ጉ) - እስመ ሥርዓቱ
16 - ፬ት (ዓራ) - ትንሣኤሁ 16 - መዝ በ፮ (ፋኝ) - አርአየ 16 - እስ (ጉ) - ሞተ ከመ ይሥአሮ
17 - ፬ት (ብፁ) - ዮምሰ 17 - መዝ በ፩ (ታ) - ሚመጠነ 17 - እስ (ጉ) - እግዚአ ኃያላን
18 - ፬ት (ብፁ) - ፃዕረ ዘሞት 18 - መዝ በ፩ (ሃ) - ለዘተንሥአ 18 - እስ (ጉ) - ሰቀልዎ
19 - ፬ት (ሐፀ) - ሠርከ ሰንበት 19 - መዝ በ፩ (ዎ) - ይገብሩ 19 - እስ (ጉ ) - ሰቀልዎ
20 - ፬ት (ሀቡ) - ንግበር 20 - መዝ በ፱ (ዩ) - አፍቂሮ ኪያነ 20 - እስ (ቁዮ) - አንግሃ
21 - ፬ት (ዘመ) - ዛቲ ዕለት 21 - መዝ በ፩ (ፌ) - ነአምን 21 - እስ (ሪ) - ንግበር
22 - ፬ት (ዘመ) - ንጉሠ ሰላም 22 - መዝ በ፩ (ፌ) - ወበእሑድ 22 - እስ (ቁ ) - ሀብ እግዚኦ
23 - ፬ት (ለከ) - ተሰቅለ 23 - መዝ በ፩ (ህ) - ፀሐይ ሠረቀ 23 - እስ (ቁ ) - ክብሮሙ
24 - ፬ት (ናሁ) - ግበሩ

ዕ ዝ ል

24 - እስ (ቁ ) ወበእሑድ
25 - ፬ት (ሰን) - ንግበር 1 - ዕዝል - ዮም ፩ደ 25 - እስ (ቁ ) - ወበእሑድ
26 - ፬ት (ቅኔ) - ትንሣኤሁ 2 - ዕዝል - ባሕርኒ 26 - እስ (ቁ ) - ንዜኑ
27 - ፬ት (ቅኔ) - አልበስዎ 3 - ዕዝል - በከመ ይቤ 27 - እስ (ቁ ) - ምንተ ወሀቡከ
28 - ፬ት (ተን) - በትንሣኤሁ 4 - ዕዝል - ከመ ይፈጽም 28 - እስ (ጺሪ) - ምንተ ወሀቡከ
29 - ፬ት (አጥ) - ዛቲ ዕለት 5 - ዕዝል - ንግበር 29 - እስ (ቁዮ ) - ይትነሣእ
30 - ፬ት (አም) - ግበሩ 6 - ዕዝል - ወበእሑድ 30 - እስ (ቁዮ ) - ተንሥአ
31 - ፬ት (ዓራ) - ዘበሞቱ 7 - ዕዝል - ከመ ንሳተፎ 31 - እስ (ቁዮ) - ወበእሑድ
32 - ፬ት (ዓራ) - ስምዑ ዘንተ 8 - ዕዝል በ፫ (በአ ) - አልቦቱ 32 - እስ (ነ ) - ዮም ተንሥአ
33 - ፬ት (ሐፀ) - ሰቀልዎ 9 - ዕዝል በ፫ - እግዚአ ለሰንበት 33 - እስ (ነ ) - ዘመጠነዝ
34 - ፬ት (ሐፀ) - ዘበሞቱ 10 - ዕዝል - አኮኑ በፋሲካነ 34 - እስ ( ነ ) - ንግበር
35 - ፬ት (በመ) - እስመ ተንሥአ 11 - ዘይ - አንግሃ 35 - እስ (ነ ) - ክርስቶስኒ
36 - ፬ት (ናሁ) - ግበሩ 12 - ማኅ - ሞዖ ለሞት 36 - እስ ( ነ ) - ንግበር
37 - ፬ት (አን) - ሠርከ ሰንበት 13- ማኅ - ሠርዓ 37 - እስ (ነ ) - ንግበር
38 - ፬ት (ኮከ ) - ተሰቅለ 14 - ስብ - ትንሣኤሁ 38 - እስ (ሪ ) - ንግበር
39 - ፬ት (ቅኔ) - ተንሥአ

ሰላም

39 - እስ (ይ ) - ከመ ንሳተፎ
40 - ፬ት (ተን) - ውእቱ 1 - ሰላም ዕዝል - እግዚኦ ሰማዕኩ 40 - እስ (ይ ) - ከዋክብት
41 - ፬ት (ተን) - ንግበር 2 - ሰላም በ፪ (ግድ) - ዮም ተንሥአ 41 - እስ (ይ ) - ዛቲ ዕለት
42 - ፬ት (እስመ) - ወሐለየ 3 - ሰላም - ፍጹመ ንጕሠ 42 - እስ (ይ ) - ዛቲ ዕለት
43 - ፬ት (ዛቲ) - ይእዜ 4 - ሰላም - ንኡ ንሑር 43 - እስ (ና ) - መልዓ ፍሥሐ
44 - ፬ት (ዛቲ) - ተንሥአ 5 - ሰላም - ዝኬ ውእቱ 44 - እስ (ሪ ) - መልዓ ፍሥሐ
  6 - ሰላም - አቅዲሙ 45 - እስ (ጺራ ) - ወይቤሎ

፫ት

7 - ሰላም - ከመ ንሕየው 46 - እስ ( ቦ ) - ዘሰማየ
1 - ፫ት (ዕቀ) - አፍቅርዋ 8 - ሰላም - ነአምን ሞቶ 47 - እስ (ቦ ) - በከመ ይቤ
2 - ፫ (ነገ ) - አኮኑ 9 - ሰላም - ተንሥአ 48 - እስ (ህ ) - ትንሣኤሁ
3 - ፫ት (ዘም) - ነአምን 10 - ሰላም - ተንሥአ 49 - እስ (ህ ) - ወይቤልዎ
4 - ፬ት (ሖረ ) - ናሁ እምይእዜሰ 11 - ሰላም - ተሰቅለ 50 - እስ (ህ ) - ሰቀልዎ
5 - ፫ት (ሖረ ) - ናሁ 12 - ሰላም - በግዕ ንጹሕ 51 - እስ (ህ) - ሰቀልዎ
6 - ፫ት (ዮሐ) - በዕለተ ሰንበት 13 - ሰላም - ይገብሩ 52 - እስ (ህ ) - ዮምሰ
7 - ፫ት (ዮሐ) - ተሞዓ ሞት 14 - ሰላም በ፪ (ግድ) - በፍሥሐ 53 - እስ ( ህ ) - ሰቀልዎ
8 - ፫ት (ካህ) - አርአየ 15 - ሰላም - ንግበር 54 - አቡን በ፫ (ቡ ) - የብቡ
9 - ፫ት (መዝ ) - ገብረ 16 - ሰላም - ዘሐመ ወሞተ  
10 - ፫ት (ርእ ) - ሰማየ ገብረ 17 - ሰላም - ተሰቅለ ወሐመ  
11 - ፫ት (ወበ ) - ንግበር 18 - ሰላም - ተንሥአ  

 

 

   

11 - ዋዜማ ዘዘወትር

   

ዋዜማ

 

5 -መዝሙር

1 - ዋዜማ በ፩ - ይሁዳ አግብዖ 43 - እስ (ሚ ) - ብርሃን 1 - መዝ በ፩ (ቆ ) - ጠፈረ ጽድቅ
2 - ዋዜማ - ከመ ይትኃፈር 44 - እስ ( ጉ ) - ረዳኤ ምንዱብ 2 - መዝ በ፩ (ዊ ) - ዝኬ ውእቱ
3 - ዋዜማ - ጸርሐት 45 - እስ (ገ ) - ሰብሕዎ 3 - መዝ በ፩ (ዩ ) - ተወከሉ
4 - ዋዜማ - ነአምን 46 - እስ (ጉ ) - ፍሥሐነ 4 - መዝ በ፪ ( ኒ ) - ውእተ ጊዜ
5 - ዋዜማ - አኃውየ 47 - እስ (ሪ ) - ከመ ኪያነ 5 - መዝ በ፪ (ኒ ) - ከመዝ ነአምን
6 - ዋዜማ - አኮ በወርቅ 48 - እስ (ጉ ) - ሞተ ከመ ይሥዓሮ 6 - መዝ በ፪ ( ኒ ) - ፍጹመ ኮነንዎ
7 - ዋዜማ - አይሁድሰ 49 - እስ (ጉ ) - እግዚኦሙ 7 - መዝ (በ፪ (ኒ) - አብ አንሥኦ
8 - ዋዜማ - ወዘሰ 50 - እስ (ጺሪ ) - ተንሥአ 8 - መዝ በ፪ (ኒ) - ፍጹመ ሞገስነ
9 - ዋዜማ በ፮ - ሰቀልዎ 51_1 - እስ (ጺራ ) - ጸልዑ 9 - መዝ በ፪ (ኒ) - አይሁድሰ
10 - በ፭ - ተንሢኦ 52_2 - እስ (ቁዮ ) - እስመ እግዚእነ 10 - መዝ በ፮ ( ፋኝ) - መንክረ ገብሩ
11 - በ፭ - በትንሣኤከ 53_3 - እስ (ቁራ ) - ብርሃን 11 - መዝ በ፪ (ብ ) - ምዕረ
12 - ፬ት (ቅኔ) - አልበስዎ 54_4 - እስ (ቦ ) - አኮ ስዒኖ 12 - መዝ በ፪ (ብ ) - በእንተ ኵሉ
13 - ፬ት (አፃ) - ተንሥአ 55_5 - እስ (ሪ ) - ከመ ንባዕ 13 - መዝ በ፪ (ብ) - ይእዜ
  56_6 - እስ (ሪ ) - ተንሥአ 14 - መዝ በ፭ ( ር ) - ንበል ምስለ

፫ት

57_7 - እስ (ሪ ) - ቀዳሚሁ 15 - መዝ በ፭ ( ር ) - መንክረ ገብሩ
  58_8 - እስ )ነ ) - ፃዕረ 16 - መዝ በ፭ ( ር ) - ከመ ታምልክዎ
2 - ፫ት ( ዩ ) - ትንሣኤሁ 59_9 - እስ (ነ ) - መዊቶ 17 - መዝ በ፪ ( ረ ) - ኵሉ ብከ
3 - ፫ት (ወአ ) - ውእቱሰ 60_10 - እስ (ፅ ) - በትንሣኤሁ 18 - መዝ በ፩ ( ታ ) - ንሴብሕ
4 - ፫ት (ወበ ) - ዘበሞቱ 61_11 - እስ (ጺራ ) - ጸርሐ 19 - መዝ በ፩ (ዊ ) - ነአምን
5 - ፫ት ( ሶፍ ) - ተንሥአ 62_12 - እስ (ጺራ ) - ከመ ይፈጽም 20 - መዝ በ፩ (ዝ ) - ተሣዓልዎ
6 - ፫ት ( ሠር ) - ተሞዓ ሞት 63_13 - እስ (ጺራ ) - ንፌኑ 21 - መዝ በ፩ (ዎ ) - ተነበዩ
7 - ፫ት (ርእ ) - እንዘ ተአምኑ 64_14 - እስ (ጉ ) - ዘበሞቱ 22 - መዝ በ፩ (ዎ ) - ውእቱ
8 - ፫ት (እስ ) - መንክርኬ 65_15 - እስ (ነ ) - ተንሥአ ለነ 23 - መዝ በ፩ (ፌ ) - ገባሬ መላእክት
9 - ፫ት (ዕደ ) - ትንሣኤሁ 66_16 - እስ ( ሪ ) - እምጽልመተ ሞት 24 - መዝ በ፪ ( ሩ ) - መሥመረ
10 - ፫ት (በጺ ) - አግብዕዎ 67_17 - እስ (ቱ ) - ከመ ኢይትአበዩ 25 - መዝ በ፪ (ሩ ) - እለ ርኁቃን
11 - ፫ት ( እስ ) - ዘለብሰ 68_18 - ቅን (ቱ ) - ሰፍሐ 26 - መዝ በ፪ (ሩ ) - አግዒዞ
12 - ፫ት (መዝ ) - ዝኬ ውእቱ 69_19 -እስ (ዮ ) - በቀራንዮ 27 - መዝ በ፪ ( ኡ ) - ዘኅቡዕ
13 - ፫ት (በጺ ) - ፍሥሐነ 70_20 - እስ (ቁራ ) - አኃዝዎ 28 - መዝ በ፫ (ሓ) - ዝኬ ውእቱ
14 - ፫ት (ጊዜ ) - ነሣእነ 71_21 - እስ (ቁራ ) - እስመ ሰቀልዎ 29 - መዝ በ፬ (ግ ) - ከመ ያርኢ
15 - ፫ት (ወመ ) - ይትፌሣሕ 72_22 - እስ ( ነ ) - እምድኅረ ተንሥአ 30 - መዝ በ፩ (ግ) - አርአየ
16 - ፫ት (ነያ ) - አነ ውእቱ 73_23 - እስ (ነ ) - ጻድቅ 31 - መዝ በ፩ ( ዑ ) - ናሁ ጸጋሁ
17 - ፫ት (ነያ ) - ዘየሐይዎሙ 74_24 - እስ (ኑ ) - ነአምን 32 - መዝ በ፬ ( ዑ ) - አአኃዝዎ
18 - ፫ት ) ነያ ) - ከመ ያድኅነነ 75_25 - እስ (ል ) - አኮኑ መንክር 33 - መዝ በ፩ (ሚ ) - አንሰ አፈቅሮ
19 - ፫ት (ባረ ) - መጠወ 76_26 - እስ (ነ ) - ከመ የሀበነ 34 - መዝ በ፱ (ዩ ) - አፍቂሮ
20 - ፫ት (ነገ ) - ዘተሰቅለ 77_27 - እስ ( ሚ) - ይቤልዎ 35 - መዝ በ፮ (ና ) - ተሰቅለ
21 - ፫ት (ቅን ) - ተሰቅለ 78_28 - እስ (ሚ ) - እምድኅረ ተንሥአ  
  79_29 - እስ (ጺራ ) - ሰፍሐ

7 - ሰላም ( ግዕዝ)

እስመ ለዓለም ዘዘወትር

80_30 - እስ (ጺራ ) - እግዚአብሔር ንጉሥ 1 - ሰላም በ፩ (ሚ) - ከመ ይትሐፈር
1 - እስ (ነ ) - እንዘ የሐውሩ 81_31 - እስ (ጺራ ) - ፍሥሐነ 2 - ሰላም (ሚ) - ከመ ኢይትሐፈር
2 - እስ (ነ ) - እንዘ የሐውሩ 82_32 - እስ (ና ) - ዘአሰፈዎሙ 3 - ሰላም (ሪ ) - ፍትሖሙ
3 - እስ (ነ ) - እንዘ የሐውሩ

83_33 - እስ (ቦ ) - አመ ይሰቅል

4 - ሰላም (ጺሪ ) - ዘሐመ
4 - እስ (ኵ) - አብ አንሥኦ 84_34 - እስ (ጉ ) - ዘበሞቱ 5 - ሰላም (ግድ ) - በሕማማተ
5 - እስ (ቁዮ) - ተነበዩ ነቢያት 85_35 - እስ (ጺሪ ) - ከመ ተንሥአ 6 - ሰላም ( ነ) - ኖላዊሆሙ
6 - እስ (ጺራ ) - ወካዕበ ይቤ 86_36 - እስ (ሪ ) - ይቤሎሙ 7 - ሰላም (ነ ) - ነአምን
7 - እስ (ጺራ ) - ይቤ እግዚአብሔር 87_37 - እስ (ሪ ) - ሕይወተ ረከብነ 8 - ሰላም (ቁ ) - ዘለዓለም
8 - እስ (ጥ ) - በቲከከ 88_38 - እስ (ና ) - ዘተሰቅለ 9 - ሰላም(ሚ) - እምድኅረ ተንሥአ
9 - እስ (ል ) - አኮኑ 89_39 - እስ (ው ) - ባዕደ ያድኅን 10 - ሰላም (ኵ) - በሣልስት
10 - እስ ( ነ) - መንክረ   11 - ሰላም (ኵ) - አብ አንሥኦ
11 - እስ (ጺራ ) - አቅደሙ

2 -ዕ ዝ ል

12 - ሰላም ( ጉ ) - ዘበመስቀሉ
12 - እስ (ል) - ተንሥእ 1 - ዕዝል ዘነግህ - ጸርሐ 13 - ሰላም (ጺራ ) - ተፈሥሑ
13 - እስ (ል ) - አንሰ አፈቅሮ 2 - ዕዝል - ተሰቅለ 14 - ሰላም (ና ) - ዝኬ ውእቱ
14 - እስ (ነ ) - በጽባሕ 3 - ዕዝል - ይትፌሣሕ 15 - ሰላም (ና ) - ዝኬ
15 - እስ (ነ ) - ሐመ በፈቃዱ 4 - ዕዝል - ንግበር  
16 - እስ ( ነ ) - ሐመ ወሞተ 5 - ዕዝል - በከመ ይቤ

8 - ሰላም (ዕዝል )

17 - እስ (ነ ) - ትንሣኤሁ 6 - ዕዝል - አይሁድሰ 1 - ሰላም - ከመ ንሕየው
18 - እስ ( ነ ) - ርቱዓ 7 - ዕዝል - ተንሥአ 2 - ሰላም (ጉ ) - አምላከ ሰላም
19 - እስ (ሪ ) - ከመ ንርከብ 8 - ዕዝል - ተንሥአ 3 - ሰላም በ፩ (ቆ ) - ዘከመ ዝኬ
20 - እስ (ቢራ ) - ተንሥአ 9 - ዕዝል - ሰቀልዎ 4 - ሰላም በ፩ (ፌ ) - አምላክ ሰላም
21 - እስ (ጺራ ) - እስመ አድኃነነ 10 - ዕዝል - ወበፈቃዱ 5 - ሰላም በ፪ (ብ ) - በነቢያት
22 - እስ (ሪ ) - በኵረ ኮነ 11 - ዕዝል - ዘሀሎ 6 - ሰላም በ፪ (ብ ) - ነአምን
23 - እስ (ጉ) - ሰቀልዎ 12 - ዕዝል - ይስቅልዎ 7 - ሰላም በ፪ (ጣ ) - ይእዜ እትነሣእ
24 - እስ (ኑ ) - አማን 13 - ዕዝል - ይሁዳ አግብኦ 8 - ሰላም በ፪ (ቃ ) - በፍሥሐ
25 - እስ ( ቁዮ ) - አንሰ አፈቅሮ 14 - ዕዝል - ከመ ይረስየነ 9 - ሰላም በ፪ (ሮ ) - ዘተንሥአ
26 - እስ (ጺራ ) - ወአእተትከ 15 - ዕዝል - ዘበሞቱ 10 - ሰላም በ፪ (ብ ) - ተንሥእ
27 - እስ (ል ) - አብኒ 16 - ዕዝል - አመ ተንሥአ 11 - ሰላም በ፪ (ጣ ) - አምላክ
28 - እስ (ሪ ) - አዘቅተ ክብር 17 - ዕዝል - አመ ይነፍሕ 12 - ሰላም በ፫ (ሓ ) - ገብረ ሰላም
29 - እስ (ል ) - መንክር 18 - ዕዝል - ይቤ 13 - ሰላም በ፬ (ግ ) - ተሰቅለ
30 - እስ (ሪ ) - ኃይሎሙ 19 - ዕዝል - ንግበር 14 - ሰላም በ፬ (ግ ) - ሰላም ይኩን
31 - እስ ( ዓቢ ) - ወልድ እኁየ 20 - ዕዝል - ዮም በጽሐ 15 - ሰላም በ፮ (ቲ ) - ተንሥአ ለነ
32 - እስ (ነ ) - ከመ የሀበነ 21 - ዕዝል - ሰቀልዎ 16 - ሰላም በ፮ (ቲ ) - ተንሥአ
33 - እስ (ጺራ ) - በከመ ይቤ 22 - ዕዝል - ብርሃን 17 - ሰላም በ፫ (ኑ ) - ስብሐተ
34 - እስ (ሚ ) - ተሰቅለ 23 - ዕዝል - ተወከፍ ለነ 18 - ሰላም በ፪ (ብ ) - ነሥአ ደዌነ
35 - እስ (ጺራ ) - ኢሳይያስኒ 24 - ዕዝል - ንግበር 19 - ሰላም - ከመ ንሕየው
36 - እስ (ዮ ) - እፎ ተሰቅለ 25 - ዕዝል - አመ ይሰቅልዎ 20 - ሰላም - ተንሥአ
37 - እስ (ጺራ ) - በከመ ይቤ 26 - ዕዝል - ተሰቅለ 21 - ሰላም - ዘኅቡዕ
38 - እስ (ጺራ ) - እመስቀሉ 27 - ዕዝል - አመ ይሰቅልዎ 22 - ሰላም - ውእቱሰ
39 - እስ (ነ ) - ረገዝዎ 28 - ዕዝል - ከመ ንረስ 23 - ሰላም - ውእቱ ኢየሱስ
40 - እስ (ነ ) - ትንሣኤሁ 29 - ዕዝል - ተንሥአ 24 - ሰላም - ሣህል ወርትዕ
41 - እስ (ና ) - አቅረበነ 30 - ማኅ - ሲኦለ ወሪዶ  
42 - እስ ( ሪ ) - ዘይሠሪ ለከ 31 - ስብ - ወሠበረ  

 

 

   

12 - ድጓ ዘቶማስ

   

ዋ ዜ ማ

እስመ ለዓለም

 
1 - ዋዜማ በ፩ - እምድኅረ ተንሥአ 1 - እስ (ይ ) - አርአዮሙ 7 - ፫ት (እስ ) - ተሰቅለ
2 - ዋዜማ - ዓቢይ ኖላዊ 2 - እስ (ይ) - ዘበሥጋ 8 - ፫ት (እስ ) - ታውሥእ
3 - ዋዜማ - እምድኅረ ተንሥአ 3 - እስ (ሪ ) - እምድኅረ ተንሥአ 9 - ፫ት (እስ ) - ይቤሎሙ
4 - ዋዜማ በ፮ - ሰቀልዎ 4 - እስ (ሪ ) - እምድኅረ ተንሥአ 10 - ፫ት (ሶበ ) - ተንሥአ
5 - እግ - ተንሥአ 5 - እስ (ቁ) - ንዜኑ 11 - ፫ት (በከ ) - በከመ ሰማዕነ
6 - አፃብዒሁ - እምድኅረ ተንሥአ 6 - እስ (ቁ ) - ምዕረ ሦዓ 12 - ፫ት (ለቅ) - አርአየ
7 - ዕዝል - እምድኅረ ተንሥአ 7 - እስ (ል ) - ቶማስ ፩ዱ 13 - ፫ት (በጺ ) - ተንሥአ ወልድ
8 - ዕዝል - ኰነንዎ 8 - ቅን (ና ) - ተሰቅለ 14 - ፫ት (መዝ ) - አይሁድሰ
9 - ዕዝል - እምድኅረ ተንሥአ   15 - ፫ት (ወበ) - ቆመ ማዕከሎሙ
10 - ዕዝል - ይትፌሣሕ

አቡን - ፫ት -ሰላም

16 - ፫ት (በጺ) - ተንሥአ
11 - ዕዝል - ተንሥአ 1 - አቡን በ፪ (ረ ) - ዘመጽአ 17 - ይት ( አከ) - ዘተሰቅለ
12 - ማኅ - ናሁ ሞዓ 2 - አቡን በ፪ (ብ ) - አርአየ 18 - ሰላም በ፩ ( ፌ ) - ተንሥአ
13 - ስብ - ሞተ ከመ ይሥዓሮ 3 - አቡን በ፫ ( ሓ ) - ከመ ይሥአሮ 19 - ሰላም በ፩ (ፌ ) - ሰላም ለክሙ
  4 - አቡን በ፪ ( ግ) - አርአየ 20 - ሰላም በ፪ (ብ ) - እምድኅረ ተንሥአ
  5 - አቡን በ፩ (ህ) - አርአዮ 21 - ሰላም በ፮ ( ቲ ) - ተንሥአ
  6 - እስ (ህ ) - ተንሥአ 22 - ሰላም (ሚ) - እምድኅረ ተንሥአ

 

 

   

13 - ድጓ ዘዓልዓዛር

   
1 - ዋዜማ በ፩ - ለዓልዓዛር 10 - ማኅ - መለኮቶ 19 - መዝ በ፮ (ሥ) - ተንሥአ
2 - ዋዜማ - ዘአንሥኦ 11 - ስብ - ዝኒ ሞተ 20 - መዝ በ፪ (ሕ) - ተንሥአ
3 - ዋዜማ - ለዓልዓዛር 12 - እስ (ይ ) - ይእዜ እትነሣእ 21 - መዝ በ፫ (ቡ) - ተንሥአ በጽዮን
4 - ዋዜማ - ተሰደ ጽልመት 13 - እስ (ይ ) - ትቤሎ ማርታ 22 - መዝ በ፩ (ህ) - አመ ፈጠረ
5 - አፃብ - ተንሥአ 14 - እስ (ይ) - ዘሐመ ወሞተ 23 - መዝ (ህ) - ተንሥአ
6 - ፫ት (ሠር ) - ሰቀልዎ 15 - እስ (ዮ ) - እፎ እንጋ 24 - ፫ት (ጽጌ) - ተንሥአ
7 - ሰላም በ፮ ( ዕ ) - ተንሥአ ወልድ 16 - እስ (ጉ ) - ለጳውሎስ 25 - ፫ት ( በመ ) - ተወከልነ
8 - ዕዝል .ዘነ - ተንሥአ 17 - እስ ( ቁራ ) - ዘይዜንዋ 26 - ፫ት (ለቅ ) - ተንሥአ
9 - ዕዝል - ተሰቅለ 18 - መዝ በ፪ (ዶ ) - ተአገሡ  

 

 

   

14 - ድጓ ዘአቡነ አዳም

   

ዋዜማ

   
1 - ዋዜማ በ፩ - እምድኅረ ተንሥአ 3 - እስ (ነ ) - ተፈጥረ አዳም 6 - አቡን በ፬ (ግ) - ወአእሚሮ
2 - ፬ት (አፃ) - ተንሢኦ 4 - እስ (ሚ ) - በከመ አቡነ 7 - አቡን በ፪ (ብ ) - እግዚኦ
3 - ዕዝል . ዘነ - ዘቀደመ 5 - እስ (ሚ) - ሐመ በፈቃዱ 8 - አቡን በ፪ (ብ ) - እምድኅረ
4 - ዕዝል - መኑ ይነግር 6 - እስ (ጉ ) - ነቢያት 9 - አቡን በ፫ (ቡ ) - ዝኬ ውእቱ
5 - ዕዝል - ጸውዖ እግዚኡ 7 - እስ (ቁ ) - ዘሕቡዕ 10 - ፫ት (ነያ ) - እስመ በእንተ
6 - ዕዝል - ዮም ሠረፁ 8 - እስ (ዓቢ) - ተሰቅለ 11 - ፫ት (መርዓ) - ፍኖተ ሕይወት
7 - ምል - ይቤሎ   12 - ፫ት (ዘም) - ተንሥአ
8 - ማኅ - ተንሥአ

መዝሙር . አቡን .፫ት

13 - ፫ት (አፃ) - ሕይወተ ሎሙ
9 - ስብ - ሰቀልዎ 1 - መዝ በ፩ ( ህ ) - ሲኦለ ወሪዶ 14 - ፫ት (እስ ) - ሥዒሮ
  2 - መዝ በ፩ (ዝ) - ወበቅንዓቶሙ 15 - ፫ት ( በጺ ) - ተንሥአ

እስመ ለዓለም

3 - አቡን በ፩ (ፌ ) - ለሐኰ ለአዳም 16 - ሰላም በ፮ (ቲ ) - እስመ ተንሥአ
1 - እስ (ው ) - ሰማያዊ 4 - አቡን በ፪ (ኡ) - ታወሥእ መርዓት 17 - ሰላም (ቁ ) - አኮኑ
2 - እስ (ው ) - ዘሐመ ወሞተ 5 - አቡን በ፫ ( ሓ) - እስመ በእንተ 18 - ሰላም (ጺራ ) - አኮኑ

 

 

   

15 - ድጓ ዘቤተ ክርስቲያን

   
1 - ዋዜማ በ፩ - በደሙ ክቡር 15 - እስ (ዓቢ) - አኮኑ 29 - መዝ በ፮ (ሁ ) - እምዛቲ
2 - ፬ት (አፃ) - ተንሥእ 16 - እስ (ሚ) - ተሰቅለ 30 - ፫ት (ሠር ) - ተንሥአ
3 - ዕዝል ዘነ - ተሰቅለ 17 - እስ (ነ ) - አፍቀረቶ 31 - በዜማ - ዘምሩ
4 - ዕዝል - ትሴብሐከ 18 - እስ ( ነ ) - አፍቀረቶ 32 - ፫ት (ትን ) - ዕቍረ ማየ ልብን
5 - ዕዝል - ዮም ይገብሩ 19 - እስ (ህ) - ትዌድሶ 33 - ፫ት (ለቅ) - ተንሥአ
6 - ዕዝል - ተንሥአ 20 - እስ (ህ ) - ትዌድሶ 34 - ፫ት ( በከ ) - ተወክፍ ለነ
7 - ማኅ - ዘሐመ 21 - መዝ በ፩ (ሃ ) - ሚመጠነ 35 - ፫ት (ሶበ) - በትንሣኤከ
8 - ስብ - ሞቱኒ 22 - መዝ በ፪ (ሕ) - እምድኅረ ተንሥአ 36 - ሰላም .ግዕ. በ፪ (ብ) - ወልድ
9 - እስ (ጥ ) - መርዓዊሃ 23 - መዝ በ፪ (ሕ) - ተንሥእ 37 - ሰላም በ፪ (ሕ ) - ትብል
10 - እስ (ቁራ ) - በደሙ 24 - መዝ በ፪ (ኡ) - ክርስቶስ 38 - ሰላም ( ጺራ - አንሰ በአዕይንቲሁ
11 - እስ (ቁራ ) - ሰቀልዎ 25 - መዝ በ፪ (ዶ) - ዕቁረ ማየ 39 - ሰላም (ጺራ ) - አንሰ
12 - እስ (ጺራ ) - አመ ተንሥአ 26 - መዝ በ፪ (ዶ ) - ተንሥአ 40 - ሰላም (ጺራ ) - አንሰ
13 - እስ (ል) - ተንሥእ 27 - መዝ በ፫ (የ ) - ተንሥአ 41 - ሰላም በ፫ (ቡ) - ተንሥአ
14 - እስ (ሪ ) - ተንሥእ 28 - መዝ በ፫ (የ ) - ንፍሑ  

 

 

   

16 - ድጓ ዘቅዱሳት አንስት

   

ዋዜማ

   
1 - ዋዜማ በ፩ - ወሰበረ 18 - እስ ( ይ ) - ትቤሎ 10 - መዝ በ፬ ( ዑ ) - አስተርአዮን
2 - ዋዜማ በ፭ - በትንሣኤከ 19 - እስ ( ቁዮ ) - ይትነሣእ 11 - መዝ በ፭ (ው ) - ወእንዘ ይረውፁ
3 - ዋዜማ በ፭ - ተንሥእ 20 - እስ (ቁዮ) - ዘ፯ቱ ኃይለ 12 - መዝ በ፭ (ር ) - መንክር
4 - ዘናሁ - አንስት አንከራ 21 - እስ (ና ) - እሎን 13 - መዝ በ፭ (ር ) - በእንተ ዘተሐየለነ
5 - ፬ት ( አፃ) - ማርያም 22 - እስ (ቦ) - ረከባ ወሬዛ 14 - መዝ በ፮ (ሁ) - አንሶሰወ
6 - ዕዝል.ዘነ - አዋልድ 23 - እስ ( ቁራ ) - ተንሥአ 15 - መዝ በ፪ (ዕ ) - ማርያም ወላዲት
7 - ዕዝል - እምድኅረ ተንሥአ   16 - እስ (ጺራ ) - ንዒ ርግብየ
8 - ዕዝል በ፪ (ግድ) - አቅዲሙ

መዝሙር

17 - ፫ት (ኢት ) - ወይቤሎን
9 - ምል - አንስት 1 - መዝ በ፩ (ፌ ) - ወሀሎ ፩ዱ 18 - ፫ት (ሖረ ) - ቀዲሙ
10 - ስብ - ማርያም ቅድስት 2 - መዝ በ፩ ( ሃ ) - ማርያም ቅድስት 19 - ፫ት (ርእ ) - ተሰቅለ
11 - እስ (ይ ) - ጌሠት 3 - መዝ በ፪ (ጌል ) - ነሥኡ 20 - ሰላም በ፩ ( ይ ) - ጌሠት
12 - እስ - ጌሠት 4 - መዝ በ፪ (ሮ) - አርጋ እምገሊላ 21 - ሰላም በ፮ (ና ) - ጌሠት
13 - እስ (ሪ ) - ኢየሱስ ቆመ 5 - መዝ በ፪ (ሕ) - ማርያምኒ 22 - ሰላም በ፮ ( ሁ ) - ማርያም
14 - እስ (ሪ ) - እንዘ ይቀውማ 6 - መዝ በ፪ (ዶ ) - እምድኅረ ተንሥአ 23 - ሰላም (ም) - አስተርአያ
15 - እስ (ሪ) - ቅድስት 7 - መዝ በ፫ (ሙ) - ተንሥአ 24 - ሰላም (ው ) - ተንሥአ
16 - እስ (ዮ ) - ማዕከለ ፪ኤ 8 - መዝ በ፪ (ቤ ) - እምድኅረ 25 - ሰላም ዘሰን (ይ ) - ጌሠት
17 - እስ ( ዮ ) - ወሰድዎ 9 - መዝ በ፩ (ዴ ) - ጌሠት  

 

 

   

17 - ድ ጓ ዘ ጻ ድ ቃ ን

   

ዋዜማ

እስመ ለዓለም

፫ት

1 - ዋዜማ በ፮ - ወትቤ 1 - እስ (ና ) - እምድኅረ ሞተ 1 - ፫ት (እስ ) - ተንሥአ
2 - ዋዜማ በ፪ - በትንሣኤሁ 2 - እስ (ና ) - ወረደ 2 - ፫ት (ርእ) - ተሰቅለ
3 - ዋዜማ በ፮ - ዘመጠነዝ 3 - እስ ( ጥ ) - በቲከከ 3 - ፫ት (እስ ) - ተንሥአ
4 - ዋዜማ በ፩ - በፈቃዱ 4 - እስ ( ቁራ ) - ተንሥአ 4 - ፫ት (ሠር) - ተንሥአ
5 - ዋዜማ በ፩ - አክሊሎሙ 5 - እስ ( ቁራ ) - ምዕረ ሞተ 5 - ፫ት (ሶበ ) - ተንሥአ
6 - በ፭ - ተንሥአ 6 - እስ (ቁራ ) - ዘቦቱ 6 - ፫ት (ይትበ) - እሙታን
7 - በ፭ - ተንሥአ 7 - እስ (ቁራ ) ወልድ ተንሥአ 7 - ፫ት (ሠር) - ዘተሰቅለ
8 - እግ - ተንሥአ 8 - እስ (ቁራ) - ጸርሐ 8 - ፫ት ( ነያ ) - ተንሥአ
9 - ይት - እስመ ኢይክል 9 - እስ (ቁራ ) - በመስቀሉ 9 - ፫ት (ነያ) - ተሰቅለ
10 - ይት - ተንሥአ 10 - እስ (ጺራ ) - አንሰ አፈቅሮ 10 - ፫ት ( በከመ ) - ከመ ንትቀደስ
11 - ይት - ተንሥአ 11 - እስ (ጺራ ) - አቅደሙ 11 - ፫ት (ሶበ) - ነሥአ
12 - በ፭ - ተንሥአ 12 - እስ (ው) - ሊቀ ካህናት 12 - ፫ት (እስ ) - ሥዒሮ ሞተ
13 - ዕዝል . ዘነ - ይእዜ እትነሣእ 13 - እስ (ጺሪ) - ርእዩኬ 13 - ፫ት (ወፀ) - እስመ ናሁ
14 - ዕዝል - አብ ፈነወ 14 - እስ (ጺራ ) - ከመ የሀበነ 14 - ፫ት ( ረከ ) - ተንሥአ
15 - ምል - ኮነ ለነ 15 - እስ (ሪ ) - በፈቃዱ 15 - ፫ት (ለቅ) - ዘተሰቅለ
16 - ዕዝል በ፪ (ኵሌ ) - ተንሥአ 16 - እስ (ሪ ) - ለሊሁ ሙሴ 16 - ፫ት (ሶፍ) - አብ አንሥኦ
17 - ዕዝል በ፫ ( ማን ) - ዘዚአከ 17 - እስ ( ሪ ) - በፈቃደ አቡሁ 17 - ፫ት (ሶፍ) - ተንሥአ
18 - ዕዝል በ፫ (ዩ ) - በአማን 18 - እስ (ሴ ) - እስመ አሕመምዎ 18 - ፫ት (ወሚ ) - ዘበሞቱ
19 - ዕዝል - ትንሣኤሁ 19 - እስ (ጉ ) - ለዘበእንቲአነ 19 - ፫ት (መዝ ) - ፍሥሐነ
20 - ዕዝል - ዘሀሎ 20 - እስ (ጉ ) - ንግሩ 20 - ፫ት (አጸ ) - ተንሥአ
21 - ዕዝል - እምድኅረ ተንሥአ 21 - እስ (ሪ ) - ገብረ 21 - ፫ት (ወፀ) - አብ አንሥኦ
22 - ዕዝል - ሰቀሉ ምስሌሁ 22 - እስ (ሪ ) - ርእዩ 22 - ፫ት (ወመ ) - መድኃኔ ዓለም
23 - ዕዝል - ፃዕረ ዘሞት 23 - እስ ( ዮ ) - በቀራንዮ 23 - ፫ት (ኢት) - ኢሐደጋ
24 - ዕዝል - ተንሥአ 24 - እስ (ሚ) - ወሰበረ 24 - ፫ት (ዮሐ) - ተንሥአ
25 - ዕዝል - ወልዶ ዋህደ 25 - አቡን (ኮ) - ተንሥአ 25 - ፫ት ( ዮሐ) - እንዘ አምላክ
26 - ዕዝል - ንሴፎ 26 - አቡን በ፫ (ቁዮ) - ተንሥአ 26 - ፫ት (ዮሐ) - ዝንቱ ውእቱ
27 - ማኅ - ተንሥአ   27 - ፫ት ( ሶፍ ) - ካህን ወነቢይ
28 - ማኅ - ተንሥአ

መዝሙር

28 - ፫ት (ሶበ) - ሲኦለ
29 - ስብ - ዘተሰቅለ 1 - መዝ በ፩ ( ሃ ) - ኮነንዎ 29 - ፫ት ( ሶበ ) - ዘኢይመውት
  2 - መዝ በ፩ ( ሃ ) - ከመ ይቤዙ 30 - ፫ት (ሠር ) - ሕቡር

ሰላም

3 - መዝ በ፩ (ሃ ) - ተንሥአ 31 - ፫ት ( ነያ ) - ወልድ ተንሥአ
1 - ሰላም. ግዕ (ጉ ) - አምላከ ሰላም 4 - መዝ በ፩ (ዝ ) - ተነበየ ወይቤ 32 - ፫ት (ነያ ) - ወልድ
2- ሰላም (ጉ) - አምላከ ሰላም 5 - መዝ በ፩ (ዊ ) - ዝኒ ሞተ 33 - ፫ት ( ለቅ) - ተንሥአ
3 - ሰላም (ጉ ) - አምላከ ሰላም 6 - መዝ በ፬ ( ብ ) - ብርሃኖሙ 34 - ፫ት (ይእ) - ተንሥአ
4 - ሰላም (ጉ) - ስብሐት 7 - መዝ በ፬ (ቤ ) - በብዝኃ ብርሃኑ 35 - ፫ት ( ዝን ) - ተንሥአ
5 - ሰላም (ሪ ) - ነአኵተከ 8 - መዝ በ፮ (ቲ ) - ተንሥአ  
6 - ሰላም (ው) - ተንሥአ 9 - መዝ በ፩ (ዴ ) - በሥልጣናት  
7 - ሰላም (ጺራ ) - ወልድ እኁየ 10 - መዝ በ፩ ( ቀ ) - አብ አንሥኦ  
8 - ሰላም በ፩ (ፌ) - አምላከ ሰላም 11 - መዝ በ፪ ( ብ ) - በትንሣኤከ  
9 - ሰላም በ፩ ( ፌ ) - ዘመጠዝ 12 - መዝ በ፪ (ብ) - ተንሥአ  
10 - ሰላም በ፮ (ቲ) - ናሁ 13 - መዝ በ፪ (ሕ ) - ተንሥአ  
11 - ሰላም በ፪ (ብ) - ተንሥአ 14 - መዝ በ፫ (ሕ ) - ሞተ ከመ ይሥዓሮ  
12 - ሰላም በ፪ (ብ) - ተንሥአ 15 - መዝ በ፪ (ዶ ) - ዝኬ ውእቱ  
13 - ሰላም በ፪ (ብ) - ተንሥአ መድኅን 16 - መዝ በ፭ ( ን) - ሀቡ  
14 - ሰላም በ፪ ( ሕ ) - አምላኩሰ 17 - መዝ በ፬ ( ዑ ) - ነአምን  
15 - ሰላም በ፬ ( ኪ ) - ይኩን ሰላም 18 - መዝ በ፫ (የ ) - እስመ ተንሥአ  
16 - ሰላም በ፪ (ግድ) - ሰላመ ሀበነ    

 

 

   

18 - አመ፳ወ፫ ለሚያዚያ ቅዱስ ጊዮርጊስ

 

ዋ ዜ ማ

   
1 - ምስባክ በ፭ ( ን ) - ወረደ 12 - ምል - ንግበር 6 - እስ (ው ) - አባ ጊዮርጊስ
2 - ዋዜማ በ፩ - ዝንቱሰ ብእሲ 13 - ዘይእ - መንገነ 7 - እስ (ኵ) - አባ ጊዮርጊስ
3 - ምል - ተውኅበ ሎቱ 14 - ይት - ፸ ነገሥተ 8 - እስ ( ኵ) - ቅዱስ ጊዮርጊስ
4 - ዋዜማ በ፩ - በከመ ይቤ 15 - ማኅ - ተንሥአ 9 - እስ (ሚ ) - ብፁዕ
5 - ዋዜማ በ፮ ( ዋያ ) - ወረደ 16 - ስብ - ቅዱስ ጊዮርጊስ 10 - እስ (ሚ) - ብፁዕ
6 - ዋዜማ በ፪ - በተአምኖ 17 - ስብ - ቅዱስ ጊዮርጊስ 11 - እስ ( ጺሪ ) - ከመ ወርኅ
7 - ዋዜማ በ፪ - ወረደ ቃል   12 - ቅን (ነ ) - ጊዮርጊስ
8 - ዋዜማ በ፩ - ብፁዕ

አ ቡ ን

13 - እስ (ጺራ ) - ወአዘዘ
9 - በ፭ - ሰአል ለነ 1 - አቡን በ፮ (ሥ ) - ዝንቱሰ 14 - ዕዝል - ወአዘዘ
10 - እግ - ትቤሎ 2 - ስብ - ጊዮርጊስ ኅሩይ 15 - እስ (ነ ) - አባ ጊዮርጊስ
11 - በ፭ - ተንሥአ 3 - ዕዝል - ጊዮርጊስ ኃያል 16 - ፫ት (እስ ) - አባ ጊዮርጊስ
12 - ይት . ዓራ - አባ ጊዮርጊስ 4 - ዕዝል - እለ ለምፅ 17 - ፫ት (ሶበ) - ገድል
13 - ይት .ዓራራ (ረዩ ) - አስተብፅዕዎ 5 - አቡን በ፮ (ፋኝ) - አስተምሕር 18 - ፫ት (ነያ ) - አባ ጊዮርጊስ
14 - ግዕ.ይት (አግ) - ጊዮርጊስ ኃያል 6 - አቡን በ፫ (ሓ) - ተሰምዓ ቃል 19 - ሰላም - ሰአል ለነ
15 - ፫ት ( ሖረ) - አጋንንተ አውጽአ 7 - አቡን በ፫ (ሓ ) - ጸለየ 20 - ሰላም - አባ ጉዮርጊስ
16 - ፫ት (ካህ ) - ከመ ክርስቶስ 8 - አቡን በ፫ (ሓ) - ጸለየ 21 - ፬ት (ኮከ) - ጸለየ
17 - ፫ት (ነያ ) - ብፁዕ 9 - አቡን በ፪ (ብ) - ትቤሎ 22 - ፬ት (ዓራ) - ጊዮርጊስ ኃያል
  10 - አቡን በ፪ (ብ ) - ብፁዕ 23 - ፬ት (ዓራ ) - በጸሎቱ

ሰ ላ ም

11 - አቡን በ፪ (ኒ) - ወብፁዕሰ 24 - ፬ት (ሐፀ) - ትቤሎ
1 - ሰላም በ፫ ( ፈ ) - ጸለየ 12 - አቡን በ፪ ( ዘዮ ) - ወብፁዕሰ 25 -ዕዝል - ከመ ኮከብ
2 - ሰላም (ሚ) - አስተብፀዕዎ 13 - አቡን በ፪ (ብ) - ወብፁዕሰ 26 - ዕዝል - ከመ ኮከብ
3 - ሰላም (ነ ) - መጽአ 14 - አቡን በ፪ (ዩ) - ወብፁዕሰ 27 - ምል - ከመ ኮከብ
4 - ሰላም በ፮ (ቲ ) - ትቤሎ 15 - አቡን በ፩ (ዎ ) - ረገፀ ምድረ 28 - ዕዝል - ጊዮርጊስ ኃያል
5 - ሰላም በ፪ (ብ) - ትቤሎ 16 - አቡን በ፩ (ቱ ) - ረገፀ ምድረ 29 - ዘይ - ተንሥአ
6 - ሰላም .ዕዝ - አባ ጊዮርጊስ   30 - ማኅ - ከመ ኆፃ ባሕር
7 - ዋዜማ በ፩ - ብፁዕ

እስመ ለዓለም

31 - ስብ - በጸሎትከ
8 - ዋዜማ በ፪ - ወረደ ቃል 1 - እስ (ቁ ) - ትቤሎ 32 - ይት - ቤዝ ተላዌ
9 - ምል (ሪ ) - ዝንቱሰ 2 - አቡን በ፫ (ስቡ) - ትቤሎ 33 - ማኅ - ሰቢኮ
10 - ምል (ሪ ) - ዮም ተጽሕፈ 3 - ምል - ኅሩይ 34 - ስብ - ጊዮርጊስ ኩኑን
11 - ምል (ሪ ) - በኃይለ 4 - ዓዲ - ኅሩይ 35 - ስብ - ቀዊሞ ገሃደ
11 - ዕዝል - ተዝካሮ 5 - እስ (ሪ ) - ትቤሎ 36 - ስብ - ቀዊሞ ገሃደ

 

 

   

19 - አመ ፳ወ፰ ለሚያዚያ - ርክበ ካህናት

 
1 - ምስባክ በ፮ (ያ ) - ሥርዓተ ዘሠርዓ 15 - ዕዝል - ይቤ ኢየሱስ 29 - አቡን በ፩ (ዎ ) - ለእለ ውስተ
2 - ዋዜማ በ፮ - ኃረዮሙ 16 - ማኅ - ሐፀቦሙ 30 - አቡን በ፩ (ዎ) - ኢየዓቢ
3 - ዋዜማ በ፩ - ተወክፍ ለነ 17 - ስብ - ሐፀቦሙ 31 - አቡን በ፪ (ል ) - እምድኅረ
4 - በ፭ - ሐፀቦሙ 18 - እስ (ነ ) - ዘመላእክት 32 - አቡን በ፪ ( ኡ ) - ሐረዮሙ
5 - እግ - እንዘ አምላክ 19 - እስ ( ይ ) - አንትሙሰ 33 - አቡን በ፪ (ረ ) - እምድኅረ
6 - ፫ት ( በጺ) - ሐፀቦሙ 20 - እስ (ይ ) - ሐፀበ 34 - አቡን በ፪ (ረ ) - ወይቤሎሙ
7 - ሰላም በ፪ (ኡ) - ሐፀበ 21 - እስ (ል ) - ነአምን 35 - ፫ት (ሶበ ) - ሐፀቦሙ
8 - ሰላም በ፪ (ረ ) - እምድኅረ 22 - እስ (ጉ ) - እስመ ዘከመ 36 - ፫ት ( በከ) - ተወከፍ
9 - ሰላም በ፪ (ረ ) - ተንሥአ 23 - እስ (ጺራ ) - ንግበር 37 - ፫ት (ዮሐ ) - እንዘ አምላክ
10 - ሰላም በ፪ ( ረ ) - ይቤሎሙ 24 - እስ ( ጺራ ) - ኃይላ ለቤተ 38 - ፫ት (ሮማ) - እምድኅረ
11 - ሰላም በ፫ ( ን ) - ይትፌሥሑ 25 - እስ (ጺራ ) - በከመ ይቤ 39 - ሰላም በ፩ (ይ ) - አንትሙሰ
12 - ሰላም በ፮ (ያ ) - ጸውዖሙ 26 - ቅን (ጺራ ) - ዘሰቀሎ 40 - ሰላም - አንትሙሰ
13 - ዕዝል .ዘነ - አመ ይዕሕዝዎ 27 - እስ (ቁራ ) - እስመ ሰቀልዎ 41 - ሰላም.ዕዝል - በከመ ይቤ
14 - ዕዝል - ተወከፍ ለነ 28 - አቡን በ፩ (ዎ ) - ተንሥአ ወልድ 42 - ፬ት (ሥረዩ) - ሐፀቦሙ

 

 

   

20 - አመ ፴ሁ ለሚያዚያ - ድጓ ዘማርቆስ

 

ዋዜማ

   
1 - ምስባክ በ፮ (ፋኝ) - አርባዕቲሆሙ 4 - እስ (ው) - ማርቆስ ክቡር 9 - አቡን በ፩ (ሃ ) - ይትአምኁ
2 - ዋዜማ በ፩ - አባ አባ ክቡር 5 - እስ (ይ ) - ወአንተሰ 10 - አቡን በ፪ (ሃ ) - ማርቆስ ክቡር
3 - ዋዜማ በ፮ - ይቤሎ 6 - እስ ( ይ ) - ናሁ ዝክርከኒ 11 - ፫ት (እስ) - አባ ክቡር
4 - እግ - አባ ክቡር 7 - እስ (ይ) - ሰአለ 12 - ፫ት (ሶፍ) - ማርቆስ ክቡር
5 - ይት - አግብዕዎ 8 - እስ ( ቱ ) - ጸለየ 13 - ፫ት (ካህ) - ማርቆስ ክቡር
6 - ዕዝል . ዘነ - ወረደ ጴጥሮስ 9 - እስ ( ቱ ) - አዝመረ 14 - ፫ት (ሖረ ) - መርሐ
7 - ዕዝል በ፫ ( በአ) - ማርቆስ 10 - እስ (ጉ ) - በልብሰት 15 - ፫ት (ሶፍ ) - ድርገተ ኮንከ
8 - ዕዝል - ማርቆስ ክቡር 11 - እስ ( ና ) - ዘኢይመውት

 

9 - ይት - ይቀድም 12 - እስ (ና ) - ማርቆስ ወልደየ

ሰ ላ ም ፤ ፬ት

10 - ማኅ - ንፍሑ ቀርነ 13 - እስ ( ና ) - ኀበ ኀብሩ 1 - ሰላም በ፩ (ዊ ) - ዘኢይመውት
11 - ዘይ - በግብፅ 14 - እስ ( ና ) - ማርቆስ ወንጌላዊ 2 - ሰላም በ፪ (ሕ) - ማርቆስ ክቡር
12 - ስብ - እንዘ ይሰብክ   3 - ሰላም በ፪ (ድም) - ማርቆስ ኮነ
13 - ስብ - ማርቆስ ይብል

አቡን ፤ ፫ት

4 - ሰላም በ፮ (ዋይ) - በፍሥሐ
14 - ስብ - አድያመ ግበፅ 1 - አቡን በ፩ (ዎ ) - ወረደ 5 - ሰላም በ፮ ( ና ) - አምላክ ሰላም
15 - ማኅ - ማርቆስ 2 - አቡን በ፪ (ሕ ) - ማርቆስ ክቡር 6 - ሰላም . ዕዝ - አመ ይትገበር
16 - ስብ - ማርቆስ ክቡር 3 - አቡን በ፬ - ማርቆስ ክቡር 7 - ፬ት (አጥ) - ማርቆስ ሰበከ
  4 - አቡን በ፩ (ዎ ) - ማርቆስ ክቡር 8 - ፬ት (ዓራ) - አድያሚሃ

እስመ ለዓለም

5 - አቡን በ፬ (ቤ) - ማርቆስ ክቡር 9 - ፬ት ( ሐፀ ) - በልብሰተ ሥጋ
1 - እስ ( ሚ ) - ይቤሎ 6 - አቡን በ፬ ( ቤ ) - ኀበ ኃብሩ 10 - ፬ት (ብፁ) - ብፁዕ ውእቱ
2 - እስ (ሚ) - ብፁዕ 7 - አቡን በ፪ (ሕ) - ማርቆስ ክቡር 11 - ፬ት (ሀቡ) - ማርቆስ ክቡር
3 - እስ (ሚ) - ማርቆስ 8 - አቡን በ፩ (ቱ ) - ጸለየ  

 

 

   

21 - አመ፩ ለግንቦት ልደታ

   
1 - ምስባክ በ፮ (ሁ ) - አዳም ወሠናይት 7 - ፫ት (ለቅ ) - ማርያም ቅድስት 13 - ዓዲ - አዕይንታ
2 - ዋዜማ በ፩ - ቆምኪ ርእዮትኪ 8 - ሰላም (ቁራ )(ራሲ) - አንጺሖ 14 - ዓዲ - አዕይንታ
3 - ምል - ስብሕት 9 - ሰላም (ሚ) - አንጺሖ 15 - ስብ - ርግብ ፀዓዳ
4 - እግ - ኦ ማርያም 10 - ምል - ዮም ፍሥሐ 16 - ስብ - በሐኪ
5 - ፫ት (ሥረ) - ስምዓኒ 11 - ዕዝል - ማርያምሰ 17 - ስብ - ሐመልማላይት
6 - ዖፍ ፀዓዳ 12 - ምል - አዕይንታ 18 - ስብ - አዳም ስና

 

 

   

22 - አመ፳ወ፬ ለግንቦት - ዘበዓተ ግብፅ

 
1 - ምስባክ በ፭ (ር ) - ይትባረክ 4 - ይት - ነቅሐ 7 - እስ ( ሪ ) - ዓይ ውእቱ
2 - ዋዜማ በ፩ - በቤተ ልሔም 5 - እስ (ጺራ ) - ይፈጽም 8 - አቡን በ፩ (ዎ ) - ተወልደ
3 - እግ - በከመ ይቤ 6 - እስ (ጺራ ) - ተወልደ  

 

 

   

23 - ምልጣን ዘዕርገት

   
1 - ምልጣን በ፩ (ዎ ) - አርኅው 9 - ህየንተ ዕዝል በ፩ (ፌ ) - ንሕነሰ 18 - መዝ በ፩ ( ፌ ) - ወእምዝ
2 - ምል - ነአምን ሕማሞ 10 - ምል - ነሢአ ሥጋ 19 - መዝ በ፩ (ህ ) - ጸርሐ
3 - በ፭ - ወእርገቱ 11 - ዘይ - ዓርገ በስብሐት 20 - እስ (ው ) - ዓርገ
4 - በ፭ - በይባቤ 12 - ይት - በ፵ ዕለት 21 - እስ (ው ) - ዘሐመ
5 - ይት (ፍጹ ) - ለእለ ኃረዮሙ 13 - ማኅ - እንዘ ይመስሕ 22 - ፫ት (ርእ ) - ፵ዓ መዓልተ
6 - ፫ት (እስ ) - ዘለብሰ 15 - ስብ - ተንሢኦ 23 - ሰላም በ፩ (ይ) - እንዘ ይመስሕ
7 - ሰላም በ፫ (የ ) - ተንሥአ 16 - ስብ - ዓርገ በደመና 24 - ምል - እንዘ ይባርኮሙ
8 - ምል - ዮም ፍሥሐ 17 - ስብ - ዓርገ እግዚ  

 

 

   

24 - ዋ ዜ ማ ዘሰንበት

   
1 - ዋዜማ በ፩ - እግዚአ ለሰንበት 10 - ፬ት (ዓራ ) - ትንሣኤሁ 18 - ማኅ - እግዚአ ለሰንበት
2 - በ፭ - ወእርገቱ 11 - ፬ት (ሐፀ ) - ለዘዓርገ 19 - እስ (ነ ) - አርኅው
3 - እግ - ዘሰቀሎ 12 - ፬ት (ቅኔ ) - ተለዓልከ 20 - እስ (ነ ) - ነአምን
4 - ይት - እምድኅረ 13 - ዕዝል . ዘነ - ተንሢኦ 21 - እስ ( ህ ) - ዓርገ
5 - ሰላም በ፪ (ብ ) - ክርስቶስኒ 14 - ዘይእ - አቀብኩ 22 - እስ (ህ) - ዓርገ
6 - መዝ በ፫ (ፈ ) - በሰንበት 15 - ማኅ - ዓርገ 23 - አቡን በ፪ (ኡ ) - ዓርገ
7 - ዘአም - ወዕርገቱ 16 - ስብ - ዓርገ 24 - ፫ት ( ዕደ ) - ወእርገቱ
8 - ፬ት ( በመ) - መንክር 17 - ስብ - ለዘዓርገ 25 - ሰላም - ወልድ እኁየ
9 - ፬ት (አም ) - ነአምን    

 

 

   

25 - ምልጣን ዘበዓለ ፶

   
1 - ምልጣን በ፩ (ይ) - ይቤሎሙ 7 - ፫ት (እስ ) - ባረኮሙ 13 - አቡን በ፪ (ኡ ) - ወረደ
2 - ምል - ወካዕበ ይቤ 8 - ሰላም በ፩ (ሚ) - ብፁዓን 14 - አቡን በ፪ (ዘዮ ) - ወረደ
3 - እግ - ዓቢየ ተስፋ 9 - ይት (መኑ) - ዛቲ ዕለት 15 - እስ (ና ) - ይቤሎሙ
4 - በ፭ - ጰራቅሊጦስ 10 - ምል - ዛቲ ዕለት 16 - እስ ( ና ) - ወይቤሎሙ
5 - ይት - ይቤ 11 - ዓዲ - ዛቲ 17 - ፫ት (ሶፍ) - ጰራቅሊጦስሃ
6 - ምል - ሞዖ 12 - ዓዲ - ፋሲካ ግበሩ 18 - ሰላም.ዕዝ - አነ ሰላምየ

 

 

   

26 - መዝሙር ዘምሕላ በ፫ ሰዓት

   
1 - ስብ - ለዘዓርገ 6 - እስ ( ጉ ) - ነጽረኒ 11 - እስ (ዮ ) - በቀራንዮ
2 - እስ (ቁ ) - ትሕትናከ 7 - እስ (ጉ ) - ተለዓልከ 12 - አቡን በ፩ (ፌ ) - እንዘ አምላክ
3 - እስ (ቁ ) - ይቤሎሙ 8 - አቡን በ፫ (ፈ ) - መጠወ ነፍሶ 13 - እስ (ሪ ) - አድኅን
4 - አቡን በ፩ (ፌ ) - ታወሥእ 9 - በ፱ሰዓት ስብ - እስመ በእንተ ሰብእ 14 - ሰላም.ዕዝ - አምላከ ሰላም
5 - በ፮ቱ ሰዓት ስብ - ተለዓልከ 10 - እስ (ዮ ) - ዲበ ዕፅ ተሰቅለ  

 

 

   

27 - ዋ ዜ ማ ዘሰናብት

   

ዋ ዜ ማ

መዝሙር

ዕዝል ዘነግህ

1 - በ፮ - ሞዖ ለሞት 1 - መዝ በ፩ (ፌ ) - በሌሊት 1 - ዕዝል - ዓርገ በስብሐት
2 - ዋዜማ በ፮ - ለዘዓርገ 2 - መዝ በ፪ (ብ) - እምድኅረ 2 - ዕዝል - ወእምዝ
3 - ዋዜማ በ፮ - ልብሱ ዘእሳት 3 - መዝ በ፭ (ን ) - ወእለሰ 3 - ዕዝል - ይቤሎሙ
4 - ዋዜማ በ፫ - ተንሢኦ 4 - መዝ በ፪ ( ረ) - ይቤሎሙ 4 - ዕዝል - ዓርገ
5 - እግ - ዓርገ እግዚ 5 - መዝ በ፪ (ኒ) - ሐዳፌ ነፍስ 5 - ዕዝል - ንጉሥ
6 - ይት (ፍጹ) - ሞቶ እንጋ 6 - መዝ በ፮ (ዶ) - ሐዳፌ ነፍስ 6 - ዕዝል በ፫ (ማን) - ተንሢኦ
7 - ይት (ፍጹ) - ወአመ ተፈጸመ 7 - መዝ በ፫ (ሙ) - ግበሩ 7 - ዕዝል - ተንሥአ
8 - ዓራ -ይት - ዘዓርገኒ 8 - መዝ በ፫ (ሙ ) - ዓርገ እግዚ 8 - ዕዝል - ይቤሎሙ
9 - ይት (አግ) - ዓርገ እግዚ 9 - መዝ በ፫ (ሙ) - ዘምሩ  
10 - ይት (አከ) - ለዘዓርገ 10 - መዝ በ፭ (ን ) - ወረደ

እስመ ለዓለም

11 - ፫ት (እስ ) - ወርይቤሎሙ 11 - መዝ በ፩ (ዎ ) - ዘበሞቱ 1 - እስ (ቁዮ) - ትሕትናከ
12 - ፫ት (እስ ) - ተንሥአ 12 - መዝ በ፩ (ቀ ) - ዓርገ 2 - እስ (ቁዮ ) - አመ ይሰቅልዎ
13 - ፫ት (ባረ) - ተንሥአ 13 - መዝ በ፪ (ጣ ) - ዘየአምን 3 - እስ (ቁ) - በጺሆሙ
14 - ፫ት (ለቅ ) - ወዕርገቱ 14 - መዝ በ፪ (ኡ ) - ዘኢያውረደ 4 - እስ (ሚ) - ሞዖ ለሞት
15 - ፫ት (በጺ) - ወረደ 15 - መዝ በ፬ (ቤ) - ዓርገ 5 - እስ (ሚ) - ዓርገ
16 - ፫ት (በጺ ) - ይቤሎሙ 16 - መዝ በ፬ (ቤ ) - አንትሙ ውእቱ 6 - እስ (ሚ) - ዓርገ በስብሐት
17 - ፫ት (ኢት ) - ለዘዓርገ 17 - መዝ በ፬(ቡ ) - ናሁ እምይእዜሰ 7 - እስ (ሚ) - ወልዱ ለአብ
18 - ፫ት (ሖረ ) - ውእቱ   8 - እስ (ይ) - ይቤሎሙ
19 - አወራረድ - ውእቱ እግዚአ

፬ት

9 - እስ (ይ ) - ውእቱ
20 - ፫ት (ሖረ ) - ዘሐመ 2 - ፬ት (ዘመ) - ለዘዓርገ 10 - እስ (ጉ ) - ሰቀልዎ
21 - ፫ት (ካህ) - በ፵ ዕለት 3 - ፬ት (ወይ) - ወእንዘ ሀለው 11 - እስ (ነ ) - ንግበር
22 - ፫ት (ሶበ ) - ጰራቅሊጦስሃ 4 - ፬ት (ናሁ) - ዓርገ 12 - እስ (ሪ) - ነፍሐ
23 - ፫ት (ሶበ ) - ጰራቅሊጦስሃ 5 - ፬ት (ዛቲ) - ለዘዓርገ 13 - እስ (ሪ) - ዓርገ
24 - ሰላም (ጺራ ) - ዕርገቶ ነአምን 6 - ፬ት (አጥ) - ለዘዓርገ 14 - እስ (ሪ) - ዓርገ
25 - ሰላም (ጺራ ) - ዓርገ እግዚ 7 - ፬ት (ብፁ) - ተንሥአ 15 - እስ (ዕ) - ውእቱ
26 - ሰላም (ጺሪ) - ዮምሰ በሰማያት 8 - ፬ት (ኮከ) - ዓርገ 16 - እስ (ው) - ዓርገ
27 - ሰላም (ሚ) - ቀዳሜ በኵሩ 9 - ፬ት (ዓራ) - ወፈጺሞ 16 .1 - እስ (ው ) - ዓርገ
28 - ሰላም (ና ) - ይቤሎሙ 10 - ፬ት (ዓራ) - ለዘዓርገ 17 - እስ (ና ) - ተሰቅለ
29 - ሰላም (ና ) - ሰላምየ 11 - ፬ት (ዓራ ) - መጠወ 18 - እስ ( ና ) - ወይቤሎሙ
30 - እስ (ቁ ) - አውጽዖሙ 12 - ፬ት (ዓራ) - ትንሣኤሁ 19 - እስ ( ና ) - ሰቀልዎ
31 - ሰላም በ፩ (ዎ ) - በፍሥሐ 13 - ፬ት (ዓራ) - አመ የዓርግ 20 - እስ (ቁራ ) - በትንሣኤሁ
32 - ሰላም በ፩ (ዎ ) - በፍሥሐ 14 - ፬ት (ዓራ ) - ለዘዓርገ 21 - እስ (ቁራ ) - ሰቀልዎ
33 - ሰላም - አዕኰትዎ 15 - ፬ት (ዓራ) - ለዘዓርገ 22 - እስ (ጺራ ) - ሰፍሐ
34 - ሰላም በ፩ (ዎ ) - ዕርገቶ 16 - ፬ት (ሐፀ) - ለዘዓርገ 23 - እስ (ጺራ ) - ለዘሰቀሎ
35 - ሰላም በ፮ (ቲ ) - ወሠበረ 17 - ፬ት (ሐፀ) - ወይቤሎሙ 24 - እስ ( ነ ) - ነአምን
36 - ሰላም በ፮ (ቲ ) - ዘሞተ ለነ 18 - ፬ት (ዘረ) - ዓርገ 25 - እስ (ህ ) - ለዘዓርገ
37 - ሰላም በ፮ (ቲ ) - ተንሥአ 19 - ፬ት (ሀቡ) - ዓርገ 26 - እስ (ዕ ) - ዓርገ
38 - ሰላም በ፮(ቲ ) - ተንሥአ 20 - ፬ት (ቅኔ) - ወይቤሎሙ 27 - እስ (ቁራ ) - ነአምን
39 - ሰላም በ፪ (ብ ) - መንክር 21 - ፬ት ( አጥ) - ተንሥአ 28 - ፫ት ( በከ ) - ዓዓርግ ይቤ
40 - ሰላም በ፪ (ጣ ) - ትንሣኤሁ 22 - ፬ት (ኃያ) - እስመ ንጉሥ 29 - ፫ት (ትን ) - ጰራቅሊጦስሃ
41 - ሰላም በ፮ (ዋ) - በፍሥሐ 23 - ፬ት (ዘይ) - ዓርገ 30 - ሰላም.ዕዝ - እንዘ ዘንተ
42 - ሰላም በ፩ (ዎ ) - አርኅው 24 - ፬ት (ሐፀ) - ትንሣኤሁ 31 - ሰላም - ዘሐመ ወሞተ
43 - ሰላም በ፮ (ዋ) - በፍሥሐ 25 - ፬ት (በከ) - ዓርገ 32 - ሰላም - ዮምሰ
44 - ሰላም (ጺራ ) - ወልድ እኁየ 26 - ፬ት (ብፁ) - መጠወ 33 - ሰላም - ሣህል ወርትዕ
45 - ሰላም (ው) - ወልድ 27 - ፬ት (ዘመ) - ለዘዓርገ 34 - ሰላም - ወልድ እኁየ
46 - ሰላም .ዕዝ - ወልድ እኁየ 28 - ፬ት (እስ) - እስመ ዓቢይ 35 - ሰላም - ተሰቅለ
47 - ሰላም (ጺራ ) - ንጉሠ ሰላም 29 - ፬ት (ሐፀ) - ወይቤሎሙ  
48 - ሰላም (ቲ ) - ወሠበረ 30 - ፬ት (ሐፀ) - ወይቤሎሙ  
49 - ሰላም (ሁ ) - ወሠበረ 31 - ፬ት (ተን) - ክርስቶስ ጻድቅ  

 

 

   

28 - ዋ ዜ ማ ዘዘወትር

   

1 - ዋዜማ

4 - እስመ ለዓለም

7 - ሰ ላ ም

1 - ዋዜማ በ፩ - እስመ ተለዓለ 1 - እስ (ቁ ) - አውጽኦሙ 1 - ሰላም በ፫ (ሓ) - ዓርገ
2 - ዋዜማ - ዓይ ውእቱ 2 - እስ (ቁ ) - ይቤሎሙ 2 - ሰላም በ፩ (ቆ) - ዘከመ ዝኬ
3 - ዋዜማ - አምላከ ምሕረት 3 - እስ (ቁ ) - ወይቤሎሙ 3 - ሰላም በ፩ (ፌ) - መንክር
4 - ዋዜማ - ሶበ ይወርድ 4 - እስ ( ቁ ) - ዘቀደመ 4 - ሰላም በ፩ (ሥ) - ዓርገ
5 - ዋዜማ በ፮ ( ዋ ) - ዓይቴ ሀለው 5 - እስ ( ቁ ) - ንዜኑ 5 - ሰላም በ፩ (ዎ) - ዘተሰቅለ
6 - በ፭ - ተንሢኦ 6 - እስ ( ቁ ) - ወይቤሎሙ 6 - ሰላም በ፩ (ዎ) - ዘተሰቅለ
7 - ዋዜማ በ፩ (ዋ ) - ለዘዓርገ 7 - እስ ( ቁዮ ) - ትሕትናከ 7 - ሰላም በ፩ (ዎ) - አርኅው
8 - በ፭ - ተንሢኦ 8 - ዘምህላ - ይቤሎሙ 8 - ሰላም በ፪ (ዩ) - ጸርሐት
9 - በ፭ - ተለዓልከ 9 - እስ (ኵ) - ተንሢኦ 9 - ሰላም በ፪ (ብ) - ትብል
10 - በ፭ - ዓርገ 10 - እስ (ኵ ) - ዓዓርግ ይቤ 10 - ሰላም በ፪ (ብ) - ይቤሎሙ
  11 - እስ (ኵ ) - ዓርገ 11 - ሰላም በ፪ (ብ) - ዓዓርግ

2 - ፬ት

12 - እስ ( ነ ) - እንዘ ይኔጽርዎ 12 - ሰላም በ፪ (ብ) - እምድኅረ
1 - ፬ት (ቅኔ ) - ለዘዓርገ 13 - እስ (ነ ) - ዘዓርገኒ 13 - ሰላም በ፪ (ብ) - ለዘዓርገ
2 - ፬ት (ቅኔ ) - ተለዓልከ 14 - እስ (ነ ) - እንዘ ዘንተ 14 - ሰላም በ፪ (ብ) - ነአምን
3 - ዘናሁ - ዓርገ 15 - እስ ( ነ ) - ዓርገ 15 - ሰላም በ፪ (ብ) - ነአምን
4 - ፬ት (አፃ ) - ተንሢአ ወልድ 16 - እስ ( ነ ) - ዘለብሶ 16 - ሰላም በ፪ (ብ) - ለዘዓርገ
5 - ፬ት (አፃ ) - ለዘዓርገ 17 - እስ (ዕ ) - ዓርገ 17 - ሰላም በ፪ (ብ) - ለዘዓርገ
6 - ዘናሁ - ዘዓርገኒ 18 - እስ ( ሚ ) - ዓርገ 18 - ሰላም በ፪ (ኒ) - አብ አንሥኦ
7 - ዘናሁ - ለዘዓርገ 19 - እስ (ዕ) - ዓርገ 19 - ሰላም በ፩ (ዴ ) - ቆመ
8 - ፬ት ( አፃ ) - ለዘዓርገ 20 - እስ (ጉ) - ዓርገ 20 - ሰላም በ፪ ( ቃ ) - በፍሥሐ
9 - ፬ት ( አፃ ) - ተለዓልከ 21 - እስ ( ጉ ) - ለክርስቶስ 21 - ሰላም በ፪ (ሥ) - ተለዓለ
10 - ፬ት (አፃ ) - ለዘዓርገ 22 - እስ (ጉ ) - ዓርገ 22 - ሰላም በ፪ (ብ) - ለዘዓርገ
11 - ፬ት (አፃ ) - ተለዓልከ 23 - እስ (ቁ ) - እስመ ተለዓለ 23 - ሰላም በ፩ (ዴ ) - ለዘዓርገ
12 - ፬ት (አፃ ) - ዓረገ 24 - እስ (ጥ) - ንሴብሖ 24 - ሰላም በ፪ (ሕ) - አምላኩሰ
  25 - እስ ( ና ) - ተሰቅለ 25 - ሰላም በ፪ (ሕ) - ሰማያት

3 - ዕ ዝ ል

26 - እስ ( ና ) - ሀቡ 26 - ሰላም በ፪ (ብ) - ሰማያት
1 - ዕዝል - ለዘዓርገ 27 - እስ ( ና ) - ዓርገ 27 - ሰላም በ፫ (ሓ) - ዓርገ
2 - ዕዝል - በኵረ ኮነ 28 - እስ (ና ) - ተሰቅለ 28 - ሰላም በ፫ (ሓ) - ለዘዓርገ
3 - ዕዝል - አመ ይፌንዎ 29 - እስ (ና ) - ተሰቅለ 29 - ሰላም በ፫ (ሓ) - ዘሐመ
4 - ዕዝል - ከመዝ 30 - እስ )ና ) - ተሰቅለ 30 - ሰላም በ፫ (ሓ ) - ትምሕርተ
5 - ዕዝል - ይቤሎሙ 31 - እስ ( ቁራ ) - ዘቦቱ 31 - ሰላም በ፫ (ሓ) - ትምሕርተ ሰላምነ
6 - ማኅ - በከመ ይቤ 32 - እስ ( ቁራ ) - ወልድ ተሰቅለ 32 - ሰላም በ፫ (ሓ) - ዓርገ
7 - ማኅ - ዓርገ 33 - እስ (ና ) - ተሰቅለ 33 - ሰላም በ፫(ሓ) - ዘሰማዕነ
8 - ስብ - በ፵ ዕለት 34 - እስ (ቁራ ) - ይቤሎሙ 34 - ሰላም በ፫ (ሓ) - እምይእዜሰ
  35 - እስ (ቁ ) - ይቤሎሙ 35 - ሰላም በ፫ (ሙ) - ለዘዓርገ

6 - ፫ት

36 - እስ ( ኑ ) እስመ በኢያእምሮ 36 - ሰላም በ፫ (ሙ) - ተንሢኦ
1 - ፫ት (እስ ) - ፍኖተ 37 - እስ (ሚ) - እሙታን 37 - ሰላም በ፫ (ሙ) - ለዘዓርገ
2 - ፫ት (እስ ) - ነአምን 38 - እስ (ሚ) - ለዘዓርገ 38 - ሰላም በ፬ (ፈ ) - ርእዩ
3 - ፫ት (እስ ) - ዓረገ 39 - እስ (ሚ) - እምድኅረ ተንሥአ 39 - ሰላም በ፬ (ኪ) - ዓርገ
4 - ፬ት ( ርእ) - አውጽኦሙ 40 - እስ (ይ ) - ብፁዕ 40 - ሰላም በ፬ (ግ) - እንዘ ነአምን
5 - ፬ት (ሠር) - ለዘዓርገ 41 - እስ ( ዮ ) - ፈጣሬ ኵሉ 41 - ሰላም በ፭ (ው) - ዓርገ
6 - ፬ት (ሶበ ) - ተንሥአ 42 - እስ (ል) - ሞቶ ለእግዚእነ 42 - ሰላም በ፭ (ው) - ተንሥአ
7 - ፬ት (ሶበ) - ዓርገ 43 - እስ (ና ) - ዘዓርገ 43 - ሰላም (ሪ) - ትዌድሶ
8 - ፫ት (ይት) - ዘአብርሆ 44 - እስ (ው ) - ዓርገ 44 - ሰላም በ፫ (ኑ) - ስብሐተ
9 - ፫ት (በከ) - ዘአትሐተ   45 - ሰላም (ጥ) - ስብሐተ
10 - ፫ት (በከ) - ዓርገ

5 - መዝሙር

46 - ሰላም በ፬ (ኪ) - ዓርገ
11 - ፫ት (ነያ ) - ይቤሎሙ 1 - መዝ በ፭ (ን ) - እሰመ ተለዓለ 47 - ሰላም በ፭ (ው) - ይሰማዕ
12 - ፫ት (ባረ) - ዓርገ 2 - መዝ በ፪ (ጌል ) - እስመ በመስቀሉ 48 - ሰላም በ፮ (ዕ ) - ዓርገ
13 - ፫ት (ባረ) - ተንሥአ 3 - መዝ በ፩ ( ዴ ) - ወይቤልዎሙ 49 - ሰላም በ፮ (ዋ) - በፍሥሐ
14 - ፫ት (ረከ) - ዓርገ 4 - መዝ በ፩ ( ዴ) - እምድኅረ 50 - ሰላም በ፮ (ዋ) - ለዘዓርገ
15 - ፫ት (እስ ) - ተንሢኦ 5 - መዝ በ፭ (ው) - ዓርገ  
16 - ፫ት (ትን) - ለዘዓርገ 6 - መዝ በ፩ (ፌ ) - ለብሰ ሥጋ

8 - ሰ ላ ም

17 - ፫ት (ትን) - ተለዓልከ 7 - መዝ በ፩ (ፌ ) - ተለዓልከ 1 - ሰላም በ፪ (ጣ) - ዓርገ
18 - ፫ት (ትን) - ወይሴብሑ 8 - መዝ በ፩ (ፌ) - ክርስቶስኒ 2 - ሰላም በ፪ (ጣ ) - ሰላመ ሀበነ
19 - ፫ት (ለቅ) - ነአምን 9 - መዝ በ፩ (ፌ ) ተለዓልከ 3 - ሰላም (ጺራ ) - ተንሥአ
20 - ፫ት (ዘም) - በስብሐት 10 - መዝ በ፩ (ፌ ) - እምድኅረ 4 - ሰላም (ጺራ ) - ዓርገ
21 - ፫ት (በጺ) - ዓርገ 11 - መዝ በ፪ (ብ ) - ይቤሎሙ 5 - ሰላም (ጺራ ) - ንጉሠ ሰላም
22 - ፫ት (መር ) - ዓርገ 12 - መዝ በ፪ ( ብ) - ዓዓርግ 6 - ሰላም (ና ) - ዓቢይ
23 - ፫ት (መር ) - ዓርገ 13 - መዝ በ፪ (ሕ) - ንፌኑ 7 - ሰላም (ና) - ይቤሎሙ
24 - ፫ት (ሶፍ) - ተለዓለ 14 - መዝ በ፪ (ኡ ) - ዓርገ 8 - ሰላም (ና ) - ቃለ እግዚ
25 - ፫ት (ሶፍ) - ወይቤሎሙ 15 - መዝ በ፪ ( ቀ) - አመ ሜጠ 9 - ሰላም (ጉ) - አምላከ ሰላም
26 - ፫ት ( ወሚ) - ተለዓለ 16 - መዝ በ፫ (ሐ ) - ለሊነ ርኢነ 10 - ሰላም (ሪ ) - ሀበነ
27 - ፫ት (ለቅ) - ለዘዓርገ 17 - መዝ በ፬ (ዕ ) - አብ አንሥኦ 11 - ሰላም (ሪ) - ዓርገ
28 - ፫ት (ቅን) - ተለዓልከ 18 - መዝ በ፬ (ቤ ) - ናዕርግ 12 - ሰላም (ሪ) - ዓርገ
29 - ፫ት (መዝ) - ለዘዓርገ 19 - መዝ በ፬ (ቤ ) - ዓርገ 13 - ሰላም (ሪ ) - ይእዜ
30 - ፫ት (ወበ) - ቆመ 20 - መዝ በ፬ (ቤ) - ነሢኦ ክብረ 14 - ሰላም (ው) - ዘሐመ
31 - ፫ት (ይእ) - ዓርገ 21 - መዝ በ፪ (ኒ ) - ነአኩት 15 - ሰላም (ው) - ዘሐመ
32 - ፫ት (በከ) - ዘአትሐተ 22 - መዝ በ፭ (ን) - በቀዳሚ ገብረ 16 - ሰላም (ው) - ዘሐመ
33 - ፫ት (ኢት) - ዓርገ 23 - መዝ በ፫ (ሓ) - ለሊነ ርኢነ 17 - ሰላም.ዕዝ - ለዘዓርገ
    18 - ሰላም.ዕዝ - እንዘ ዘንተ
    19 - ሰላም (ኵሌ) - ንጉሠ ሰላም

 

 

   

29 -ምስባክ ዘዮሐንስ - አመ፪ ለሰኔ

   

ዋዜማ

ሰ ላ ም ፤ ፬ት

ሰ ላ ም

1 - ምስባክ በ፮ (ቲ) - ዘሙሴ 1 - ሰላም (ጉ ) - አምላከ ሰላም 1 - ሰላም (ቁራ) - ዓቢየ
2 - ዋዜማ በ፩ (ዋ) - እምድኅረ 2 - ሰላም (ጉ) - አምላከ ሰላም 2 - ሰላም (ቁራ ) - ሶበ ይወርድ
3 - እግ - ሙሴ ክህነተ 3 - ሰላም በ፬ (ግ) - ሰላም ይኩን 3 - ሰላም (ጺራ) - ከመ ይፈጽም
4 - ይት - ሲኦለ ወሪዶ 4 - ሰላም በ፬ (ኪ ) - ሰላም 4 - ሰላም (ዮ) - አኃዘ
5 - ዕዝል - ምስለ ዮሐንስ 5 - ሰላም (ጺራ ) - ነአምን 5 - ሰላም (ዮ ) - ዲበ ዕፅ
6 - ዕዝል - ቀዳሚሃ 6 - ሰላም በ፬ (ግ ) - ተንሥአ 6 - ሰላም (ዮ ) - ዘተናገሮ
7 - ማኅ - ዓርገ 7 - ሰላም በ፪ (ረ ) - እምድኅረ 7 - ሰላም (ጉ) - ዘለሕዝብ
8 - ማኅ - ዘዮሐንስ 8 - ሰላም በ፮ (ዋ) - በፍሥሐ 8 - ሰላም (ጉ) - ዘዮሐንስ
9 - ስብ - ዘዮሐንስ 9 - ሰላም በ፪ (ጣ ) - ዘዮሐንስ 9 - ሰላም (ሪ) - አድኅን
  10 - ሰላም . ዕዝል - ነአምን 10 - ሰላም (ጺራ) - እምሰማያት

አ ቡ ን

11 - ሰላም - ዘሐመ ወሞተ 11 - ሰላም (ቁራ) - ደንገጹ
1 - አቡን በ፮ (ዕ ) - ሀቡ 12 - ፬ት ( ዘመ ) - ዘዮሐንስ 12 - ሰላም (ቁራ ) - በፈቃዱ
2 - አቡን በ፪ (ሩ) - ዘሰማየ 13 - ፬ት (ዓራ) - ዓርገ 13 - ሰላም (ጺራ) - ነአምን
3 - አቡን በ፪ ( ሩ ) - መሥመረ 14 - ፬ት (ሐፀ) - በይባቤ 14 - ሰላም (ል) - አቅዲሙ
4 - አቡን በ፪ (ረ ) - ሐመ ወሞተ 15 - ፬ት (ሐፀ) - ዘዮሐንስ  
5 - አቡን በ፩ ( ዎ ) - ዘመጠነዝ 16 - ፬ት (ሀቡ ) - ወይቤሎሙ

፫ት

6 - አቡን በ፩ (ዴ ) - አቅደመ   1 - ፫ት ( በከ ) - አኰቴት
7 - አቡን በ፮ ) ሁ ) - አኮኑ   2 - ፫ት (ባረ) - ይቤሎሙ
8 - አቡን በ፬ ( ግ ) - ነአምን   3 - ፫ት (ሖረ) - ምስለ ዮሐንስ
9 - አቡን በ፪ (ሕ) - አምላኩሰ   4 - ፫ት (ነያ) - ዘሐመ ወሞተ
    5 - ፫ት (ካህ) - ሰማየ ገብረ
    6 - ፫ት (ሶበ) - ተንሥአ
    7 - ፫ት (እስ ) - ተንሢኦ
    8 - ፫ት (ለቅ) - ዘዮሐንስ

 

 

   

30 - ምስባክ ዘጰራቅሊጦስ - አመ፭ ለሰኔ

 
1 - ዋዜማ በ፩ - ይቤሎሙ 9 - ድርብ - ወኀበ 17 - ስብ - ጰራቅሊጦስሃ
2 - በ፭ - ጰራቅሊጦስሃ 10 - ዘይእ - እስመ ከፈለነ 18 - እስ (ሪ ) - እንዘ ጉቡዓን
3 - ይት - ውእቱ 11 - ይት - ዮምሰ 19 - እስ (ሪ ) - ንሕነ
4 - ፫ት (እስ ) - ይቤሎሙ 12 - ማኅ - ንፍሑ ቀርነ 20 - አቡን በ፫ (ቡ ) - ጸጋ ዘተውኅበ
5 - ፫ት (ዋ) - በፍሥሐ 13 - ስብ - ተለዓለ 21 - ፫ት (ሶፍ) - ወይቤሎሙ
6 - ዕዝል በ፪ (ግድ) - ሃይማኖት 14 - ስብ - ኢይግበሩ 22 - ሰላም በ፪ (ብ ) - ዓቢየ ተስፋ
7 - ምል - ሃይማኖት 15 - ስብ - ፩ዱ ሥጋ 23 - ሰላም በ፮ (ዋ ) - በፍሥሐ
8 - ድርብ - ወኀበ 16 - ስብ - በመዋዕለ 24 - ሰላም.ዕዝ - ለዘዓርገ

 

 

   

31 - ዋ ዜ ማ

 
1 - ዋዜማ በ፮ - ሰቀልዎ 8 - ዕዝል - ተንሢኦ 15 - ዕዝል - ተሰቅለ
2 - ዋዜማ - እምድኅረ 9 - ዕዝል - ተሰቅለ 16 - ዕዝል - ተንሥአ
3 - ዋዜማ - ጸርሐት 10 - ዕዝል - አመ ይሰቅልዎ 17 - ዕዝል - እምድኅረ
4 - ይት. ዓራ - በፈቃዱ 11 - ዕዝል - ከመ ንርከብ 18 - ዕዝል - ሰቀልዎ
5 - ይት - አክሊሎሙ 12 - ዕዝል - ተንሥአ 19 - ዕዝል - በመስቀሉ
6 - ዕዝል - አመ ሣልስት 13 - ዕዝል - ተንሥአ 20 - ዕዝል - ጸረፉ
7 - ዕዝል - ክርስቶስ 14 - ዕዝል - በፈቃዱ 21 - ዕዝል - ጸረፉ

 

 

   

32 - አመ፲ወ፪ ለሰኔ ቅዱስ ሚካኤል

 

1 - ዋ ዜ ማ

2 - አርያም

4 - እስመ ለዓለም

1 - ምስባክ በ፪ (ሩ) - ለዘዓርገ 1 - ዘናሁ ይባር - ዓርገ 1 - እስ (ዓቢ) - ይትነሥኡ
2 - እግ - ዓርገ 2 - አርያ (ቀዳ) - ለዘዓርገ 2 - እስ (ጉ) - እግዚኦሙ
3 - በ፭ - በይባቤ 3 - አርያ (ይገ) - አንተ እግዚኦ 3 - እስ (ጉ ) - እግዚአ ሥልጣናት
4 - ይት - ክብሮሙ 4 - አርያ (ቃለ) - ለዘዓርገ 4 - እስ (ጉ) - ወሚካኤል
5 - ፫ት (መዝ ) - ወሚካኤል 5 - አርያ (አክ) - እግዚአ ሚካኤል 5 - እስ (ጉ) - ገባሬ
6 - ፫ት (በጺ) - ዘሐመ 6 - አርያ (አክ) - ዓርገ 6 - እስ (ሪ) - አክሊሎሙ
7 - ሰላም በ፬ (ፈ ) - ምሉዓ ሞገስ 7 - አርያ (ተከ) - ዓርገ 7 - እስ (ዮ ) - ቀዳሜ በኵሩ
8 - ሰላም በ፬ (ፈ) - ለዘዓርገ 8 - አርያ (ሥረዩ ) - ዴግንዋ 8 - እስ (ሚ) - እምድኅረ
9 - ሰላም በ፩ (ዴ ) - ወሚካኤል 9 - አርያ (ረኪ) - ለዘዓርገ 9 - እስ ( ቁራ) - እምድኅረ
  10 - አርያ (ሥረዩ) - ለዘዓርገ 10 - እስ (ጺራ ) - ይቤሎሙ

3 - መዝሙር (አቡን )

11 - አርያ (አዋ) - ዓርገ 11 - እስ (ራ ) - ተንሥአ
1 - አቡን በ፬ (ን) ዩ) - መላእክት 12 - አርያ (ጽድ) - ኃይላት 12 - እስ (ቁ) - ይቤሎሙ
2 - አቡን በ፬ (ፈ) - መላእክት 13 - አርያ (ተሰ) - በግርማ 13 - እስ (ቁ ) - መላእክተ ሰማይኒ
3 - አቡን በ፬ (ኪ ) - ዓርገ 14 - አርያ (ፀወ) - እግዚአ 14 - ቅንዋት (ጺራ ) - ወረደ ሚካኤል
4 - አቡን በ፫ (ፈ) - ሞቶ እንጋ 15 - አርያ (ፀወ) - ኀበ ኢይክል 15 - እስ (ሪ ) - አመ ይሰቅልዎ
5 - አቡን በ፫ (ዩ ) - ዘየአምን 16 - አርያ ( ሥረዩ ) - ዓቢይ ዜማ 16 - እስ (ሪ ) - አመ ይሰቅልዎ
6 - አቡን በ፩ (ፌ) - ተለዓለ 17 - አርያ (ዓቢ) - ክርስቶስ 17 - ሰላም .ዕዝ - አመ ይነፍሕ
7 - አቡን በ፩ (ዴ ) - ሊቆሙ 18 - አርያ ( ዓረጋ ) - ዓርገ 18 - ዘአምላኪየ - ለዘዓርገ
8 - አቡን በ፪ (ረ ) - ፲ቱ ወ፪ቱ 19 - አርያ (በመ) - ዘመልዕልተ 19 - ፬ት (አጥ) - ዮምሰ
9 - አቡን በ፪ (ኒ ) - እስመ መላእክት 20 - አርያ (ሕን) - ኀበ ኢይክል 20 - ፬ት (ዘበ) - ሞዖ ለሞት
10 - አቡን በ፫ (ሙ) - ዘበሞቱ 21 - አርያ (ሕን) - እግዚኡ 21 - ፬ት (ዓራ) - ለዘዓርገ
11 - አቡን በ፫ (ሙ) - ለዘዓርገ 22 - አርያ (ሕን) - እግዚኡ 22 - ፬ት (ሐፀ) - ወሚካኤል
12 - አቡን በ፩ (ሃ ) - ተንሢኦ 23 - አርያ (ጸለ) - እግዚኣ ሚካኤል 23 - ፬ት (ተን) - ለዘዓርገ
13 - አቡን (ሃ ) - ለዘዓርገ 24 - አርያ (ለዘገ) - እግዚአ 24 - ዕዝል . ዘነ - ነአምን
14 - አቡን በ፩ (ሃ ) - ዓርገ   25 - ዘይእ - ዓርገ
15 - አቡን በ፪ (ቀ) - ቀጸቦ   26 - ዕዝል - ዓርገ
16 - አቡን በ፪ (ቀ) - ወይቤሎ   27 - ስብ - ወዕርገቱ
17 - አቡን በ፪ (ቀ) - ወይቤሎ   28 - ስብ - ክብሮሙ
18 - አቡን በ፩ ( ልደ ) - ለዘዓርገ   29 - ዕዝል - ለዘዓርገ
19 - አቡን በ፩ ( ልደ) - ለዘዓርገ   30 - ይት - ለዘዓርገ
20 - አቡን በ፩ (ድ) - ዓቢይ   31 - አቡን በ፩ (ሃ ) - ተንሢኦ
21 - ዋዜማ በ፩ - ሰማዕኩ (ዘተረስዓ)   32 - ፫ት (ትን) - ለዘዓርገ
22 - ዋዜማ በ፩ - ሚካኤል ስሙ   33 - ሰላም (ሪ) - ለዘዓርገ
23 - ዋዜማ በ፩ - ፻፻ፍ ቅድሜሁ   34 - አቡን በ፬ (ፈ ) - መላእክት
24 - ዋዜማ በ፮ - መላእክተ ሰማይኒ   35 - ፫ት (ሖረ) - ወረደ
    36 - ፫ት (መዝ) - አኰቴት
    37 - ፫ት (ዝን.ዮሐ) - ለዘዓርገ
    38 - ፫ት (ዮሐ) - በዕርገቱ

 

 

   

33 - አመ፲ወ፯ ለሰኔ - ዘአባ ገሪማ

 
1 - ምስባክ በ፩ (ፌ ) - ወአንተሰ 13 - ማኅ - አባ ገሪማ 24 - አቡን በ፪ (ዘዮ) - ብፁዕ
2 - ዋዜማ በ፮ - ጻድቃን 14 - ስብ - አባ ገሪማ 25 - አቡን በ፫ (ሙ) - አባ ገሪማ
3 - ምል - ነግሃ 15 - ማኅ - አባ ጸሊ 26 - አቡን በ፩ (ይ) - ሕግየ
4 - እግ - እስመ በጸሎቱ 16 - ስብ - አባ አቡን 27 - ፫ት (ትን) - ለዘዓርገ
5 - ይት - አርእየኒ 17 - እስ ( ቁራ ) - ብእሲ ኄር 28 - ፫ት (ይእ) - ብእሲ ኄር
6 - ዕዝል .ይት - አባ አቡነ 18 - እስ (ዓቢ) - አባ አቡነ 29 - ፫ት(ዮም) - ኮንከ
7 - ፫ት (ሮማ) - ተሰምዓ 19 - እስ (ዓቢ) - አባ አቡነ 30 - ፫ት (ዮሐ) - አባ ገሪማ
8 - ፫ት ( ሥረዩ) - ሮማይ 20 - እስ (ሚ) - ብፁዕ 31 - ሰላም .ግዕ - አባ ገሪማ
9 - ፫ት (ካህ) - ተሰምዓ 21 - ቅን (ቁራ ) - ዝንቱሰ 32 - ሰላም - አባ ገሪማ
10 - ፫ት (ዮሐ) - ብፁዕ ውእቱ 22 - አቡን በ፱ (ቂሮ) - አቡነ 33 - ሰላም (ቲ) - ብእሲ ኄር
11 - ሰላም በ፪ (ብ ) - ብእሲ ኄር 23 - አቡን በ፪ (ቀ) - ብፁዕ 34 - ሰላ .ዕዝ - ብፁዕ ውእቱ
12 - ዕዝል በ፫ (በአ) - ብፁዕ አንተ    

 

 

   

34 - አመ፳ወ፪ ቆዝሞስ ወድምያኖስ

 
1 - መዝ (ቁዮ) - በጽባሕ 6 - አቡን በ፩ (ፌ) - ረድኤትየሰ 11 - አቡን በ፪ (ሮ ) - ፈያታዊ ርእዮ
2 - መዝ (ቁ) - በከመ አርኃወ 7 - አቡን (ዕ ) - ተማኅለሉ 13 - ምስባክ - አቀድም
3 - መዝ በ፩ (ፌ ) - ወመኑ 8 - አቡን (ዕ ) - ስማዕ 14 - ሰላም.ዕዝ - ንስእለከ
4 - መዝ (ነ ) - ነአኵቶ 9 - አቡን (ዕ) - ሰአሉ 15 - ሰላም - ንዴግን
5 - መዝ (ነ) - ተዘከር 10 - አቡን በ፫ (ሐ) - እስመ ናሁ  

 

 

   

35 - አመ፭ ለሐምሌ ጴጥሮስ ወጳውሎስ