አቋቋም ዘቅንዋት

 

አቋቋም ዘጾም ቅንዋት

ቅንዋት

ዘሰኑይ

ዘሠሉስ

ዘረቡዕ

ዘወረደ

1ዕዝል ዘነግህ - ከመዝ ይቤ 1ዕዝል - በሀ በልዋ 1ዕዝል በ፪ (ግድ) ቤት -ምርሐኒ ፍኖተ

 

2ምቅናይ - እንተ ጸብሐት 2ስብ - አመ ኖኅ ይእቲ 2 - ስብ - በዖመ ገዳም
3ማኅ - በሀ ንበላ 3 እስ.ለዓ (ኵ) - እምነ በሀ 3 - እስ.ለዓ -(ል) - በሀ ንበላ
4ስብ - እንተ ጸብሐት 4ቅንዋት - መስቀል አብርሃ 4 - ቅንዋት (ዩ) - ዘኢያንቀለቅል
5እስ.ለዓ(ቁ) ቤት - ይቤሎሙ 6አቡን በ፮ (ዩ) - ነገሥት 5አቡን በ፭ (ቅ) -አአትብ ወእትነሣእ
6ዓራራይ - የሐንፃ እግዚአብሔር 7ቅን (ጉ ) ቤት - ወይቤልዋ 6 - ቅን - ናሁ በጽሐ
7 ቅንዋት - ዛቲ ይእቲ 8ቅን (ጉ) - ወይቤልዎ አምላከ ሳይቆራረጥ ለመስማት
8አቡን በ፫(ሥረዩ) - አቡነ ዘበሰማያት 9 ሰላም - ዴግንዋ  
9ሰላም (ዩ) - አምላኪየ አምላኪየ 10 ቅን - እንዘ ተሐውሩ  
10ዘ፫ሰዓት - እስመ አቡየ ወእምየ 11ቅን (ጉ) - ወይቤልዎ መኑ ጸፍዓከ  
11ቅንዋት - አመ ትትሐነጽ 12 - ሰላም - ዴግንዋ  
12፫ት (ረዩ) -ይእዜኒ ንዜንወክሙ ሳይቆራረጥ ለመስማት  
13ዘይክል ኵሎ    
14ወብዙኅ ኀዘኑ    
15ቅን - በብዙኅ መናሥግት    
16 ቅን - በስምከ ተወከልነ    
ሳይቆራረጥ ለመስማት    
     

ዘሐሙስ

ዘዓርብ

ዘቀዳሚት

1ዕዝል - በጽድቅ ወበተፋቅሮ 1 ዕዝል - አንሥኢ አዕይንተኪ 1 ዕዝል - ለኢየሩሳሌም
2 ስብ - እስመ ዋካ 2 ስብ - ጎሕ ጎሐ 2 ማኅ - ወትረ የሃሉ
3 እስ .ለዓ - ለከ እግዚኦ 3 እስ (ጉ ) ቤት - አንሰ ላዕለ እግዚ 3ስብ - መስቀልከ
4 ቅን (ል ) - ዝንቱ ውእቱ 4 ቅንዋት - ብርሃነ ፍጹማን 4እስ - አይሁድሰ
5አቡን በ፪ (ጸ) -ነቂሐነ እምንዋም 5 አቡን በ፩ (ፌ ) - አንሥኢ 5ቅን - እስመ አብራህከ
6አቡን በ፪ (ረዩ ) - ጸርሐት 6አቡን በ፩ (ረዩ ) - ሐዳፌ ነፍስነ 6አቡን በ፫ (ሐ) - መስቀል ሞዓ
7ቅን (ቅ) - ጽልመተ አብራኅከ 7 ቅን (ጉ ) - መስቀልከ 7፫ት (ይት) - መስቀል ብርሃን
8 ቅንዋት (ዓቢ) - ዓይቴ ትሰክብ 8 ፫ት - እስመ አልቦ ነገር 8ሰላም (ግድ ) - ሰላመ አብ
9ቅንዋት (ቅ) - ባዕደ ያድኅን 9 ቅን (ጉ) - መስቀልከ ሳይቋረጥ ለመስማት
ሳይቋረጥ ለመስማት 10 ቅን (ጉ ) - በመስቀሉ  
  ሳይቋረጥ ለመስማት  

 

 

ዘቅድስት

ዘሰኑይ

ዘሠሉስ

ዘረቡዕ

  1 - ዕዝል - ነያ ጽዮን 1 - ዕዝል - እነግረክሙ 1 - ዕዝል - ሐዋዘ ብርሃን
2 - ማኅ - ነግሃ ሰላመ 2 - ስብ - በጽባሕ እቀውም 2 - እስ .ለዓ (ዕ) - ሕንጽት
3 - ማኅ (ጸናጽል ) - ነግሃ ሰላመ 3እስ (ቱዕ)(ጌጽ) -ለእመ ዓረፍት ይእቲ 3 - ቅንዋ - አርእየነ ገጸከ
4 - ቅን - ርእዩ ዘከመ አፍቀረነ 4 - ቅን - በሌሊት ትገይሥ 4 - አቡን በ፪ (ዩ)-ብርሃነ ሕይወት
5 - አቡን በ፪ (ሩ ) - ሰዳዴ ጽልመት 5 - አቡን በ፭(ን) - ንስእለከ 5 - ተንሥኢ ጽዮን
6 - ፫ት (ረዩ ) - ነጽረነ 6 - ፫ት (ረዩ) - ለቅድስት 6 - ሰላም - እነግር ጽድቀከ
7 - ሰላም (ነ ) - አዳም ስና 7 - ሰላም በ፪ (ብ) -በብርሃንከ 7 - ቅን (ሪ ) - ደብተራ ሰፍሐ
8 - አርያም ዘ፫ሰዓት - እስመ ዋካ 8 - አርያም (ረዩ) -ንሴብሕ ወንዜምር 8 - ቅን ( ሪ ) - ዘንተ መስቀለ
9 - ቅንዋት (ጸ) - እንዘ ይክል 9 - ቅንዋት (ዮ) - ስብሐተ 9 - ቅን (ሪ) - ኃይለ መስቀሉ
10 -፫ት (ረዩ ) - ኢትርኃቁ 10 - ፫ት (ረዩ ) - ረከብናሃ ሳይቋረጥ ለመስማት
11 - ቅን (ሪ ) - እንዘ ንነግር 11 - ቅን (ዮ ) - ስብሐተ  
12 - ቅን (ጸ ) - ኃይሎሙ 12 - ቅን (ዩ) - ስብሐተ ለዘአውዓልከነ  
ሳይቋረጥ ለመስማት ሳይቋረጥ ለመስማት  
     

ዘሐሙስ

ዘዓርብ

ዘቀዳሚት

1 - ዕዝል - ትበርህ 1 - ዕዝል በ፪ (ግድ ) -ወአንተሰ ጊሥ 1 - ዕዝል - በአፍአኒ መስቀል
2 - ስብ -አምላኪየ 2 - ስብሐ - ነግሃ ነቂሐነ 2 - ማኅ - መስቀል ብነ
3 - እስ (ጺራ)-እግዚአብሔር ያበርህ 3 - እስ .ለዓ (ጉ) ቤት-በብርሃከ ንርአይ 3 - ስብ - መስቀልከ ዕፀ ተነብዮ
4 - ቅን - እንተ ተሐንጸት 4 - ቅን (ሪ) - በመስቀልከ 4 - እስ .ለዓ - በኢየሩሳሌም ሰቀልዎ
5 - አቡን በ፮ (ዕ ) - ርእዩ ጽዮንሃ 5 - አቡን በ፪ ( ሮ ) - ነአኵቶ ለእግዚ 5 - ቅንዋ - እፎ እንከ
6 - ፫ት (ሶበ ) - በሀ ንበላ 6 - ፫ት (ነያ ) - ተንሥኢ ጽዮን 6 - አቡን በ፫ (ሐ ) - ጹሙ ወጸልዩ
7 - ሰላም (ጺራ ) - ከመዝ ይቤ 7 - ሰላም በ፩ (ሚ) - ነግሃ ሰላመ 7 - ፫ት (ሥረዩ ) - ሰፍሐ እደዊሁ
8 - ቅን (ነ)-ትብል ቤተ ክርስቲያን 8 - አቡን በ፪ (ረዩ ) - ዘተናገሮ 8 - ሰላም ( ሪ ) - በሃ በልዋ
9 - አንተ ውእቱ 9 - ቅን - መስቀል ብርሃን ሳይቋረጥ ለመስማት
10 - ቅን (ነ ) - ቀጸበቶ 10 - ቅን ( ዮ ) - መስቀል ብሂል  
11 - ቅን - መስቀልከ 11 - ቅን (ዮ ) - መስቀል ተስፋ  
ሳይቋረጥ ለመስማት ሳይቋረጥ ለመስማት  

 

 

ዘምኵራብ

ዘሰኑይ

ዘሠሉስ

ዘረቡዕ

  1-ዕዝል - ኦ ክርስቶስ ብነ 1 - ዕዝል - ተክዕወ በላዕሌነ 1 - ዕዝል - ውእተ አሚረ
2 - ማኅ - አንቀጸ መድኃኒት 2 - ምልጣን - ካልዕ ሕግ 2 - እስ .ለ (ቁራ ) - በሀ ንበላ
3 - ስብ - ዝየ አኃድር 3 - ስብ - አብርህ ለነ 3 - ቅን - አርእየነ ገጸከ
4 - እስ .ለዓ (ቁራ ) - በሀ ንበላ 4 - እስ ለ (ቦ ) - እገይሥ ኀቤከ 4 -አቡን በ፪ (ረ)-ከመዝ ይቤ
5 - ቅን - በደሙ ቤዘዋ 5 - ነግሃ ነቂሃነ 5 - ፫ት (ይገ ) - እትፌሣሕ
6-አቡን በ፪ (ኒ)-እግዚአብሔር የሀበኒ 6 -ቅን (ዩ)-ዓቢይ እግዚአብሔር 6- ሰላም (ቁራ)-አዳም ግብረ እደ
7 - ፫ት (ሶፍ ) - ነያ ሠናይት 7 -አቡን በ፩ (ዝ)-ዘገብርከ ብርሃናተ 7- ቅን (ጺራ)-እትአመን በቅድስት
8 - ሰላም (ና ) - ሀገረ ክርስቶስ 8 - ፫ት ( ወበ ) - ተንሥኢ 8 - ቅን (ጺራ)-ዕበይሰ ዘበህላዊሁ
9 -አቡን በ፪ (ዩ)-እስመ ጽልመትኒ 9 -ሰላም በ፩ (ጋዊ)-እንተ የዓውድዋ 9 - ቅን (ጺራ) - እትአመን ባሕቱ
10 - ቅን - ፈያታዊ ርእዮ 10- ቅን (ና)-እግዚእ እግዚአብሔር 10-ሰላም በ፪ (ዩጣ)-አንትሙሰ
11 - ቅን - ፈያታዊ ዘየማን 11 - ፫ት ( ዩ ) - ወገብረ ንጉሥ ሳይቋረጥ ለመስማት
12 - ሰላም ለኪ 12- ቅን (ና)-እግዚእ እግዚአብሔር  
13 - ቅን - ፈያታዊ ርእዮ 13 -ቅን (ና)-እግዚእ እግዚአብሔር  
ሳይቋረጥ ለመስማት ሳይቋረጥ ለመስማት  
     

ዘሐሙስ

ዘዓርብ

ዘቀዳሚት

1 -ዕዝል - አንትሙሰ ከመዝ   1- ዕዝል - ገሠፀ ባሕረ
2 - እስ (ና ) - በወርቅ ወበዕንቍ   2 - መሪ - ውእቱ ቀደሰ
3 - ቅን - ኃይላ ለጥበብ   3 - ማኅ - ሠርዓ ሰንበተ
4 - አቡን በ፩ (ዩ)-ይገብር ነግሃ   4 - ስብ - ለዕረፍት ሰንበተ
5 - ፫ት (መዝ ) - እስመ ዋካ   5 - እስ (ሪ) -መስቀል ቤዛነ
6 - ሰላም በ፬ (ና ) - ኵሉ ዘጌሠ   6 - ቅን - እስመ ውእቱ
7-ቅንዋ (ጺራ)-በከመ ይቤ ዕንባቆም   7-አቡን በ፩ (ዩ)-ቀደሳ ወአክበራ
8 -ቅን (ጺራ)-በከመ ይቤ በወንጌል   8 - ፫ት - በመስቀሉ
9-ቅንዋ (ጺራ)-በከመ ይቤ እግዚእነ   9 - ሰላም (ሪ ) - እስመ ናሁ
ሳይቋረጥ ለመስማት   ሳይቋረጥ ለመስማት

 

 

ዘመፃጕዕ

ዘሰኑይ

ዘሠሉስ

ዘረቡዕ

  1 - ዕዝል - በትረ ኃይል 1 - ዕዝል - እምነ ጽዮን 1 - ዕዝል - በሀ ንበላ
2 - ማኅ - አፍቅራ ተዓሥየከ 2 - እስ . ለዓ (ና ) - ድልዋኒክሙ 2 - እስ ( ጉ ) - ሐነጽዋ
3 - ስብሐ - ስብሐተ ዘነግህ 3 - ቅን - መራኅከነ 3 - ቅን (ጉ ) - በሰማይ ፀሐየ
4 - ጸናጽል -ስብሐተ ዘነግህ 4 - አቡን በ፪ (ብ) - ነአኵተከ 4-አቡን በ፩ (ድ)-ነያ ሠናይት
5- እስ . ለ (ቁራ)-መሐሪ ወትረ 5 - አቡን በ፪ - ዘዮም መስቀል 5 - ፫ት (ርእ ) - በሀ በልዋ
6 - ቅን - በመስቀልከ 6 - ፫ት (ይገ) - ከመዝ ይቤላ 6-ሰላም (ጺራ)-እስመ እምጽዮን
7 - አቡን በ፪ (ሩ ) - ዓይ ይእቲ 7-ሰላም በ፮ (ና)-ቅድስት ወክብርት 7 - አርያም በ፬ - ጽድቅ ውእቱ
8 - ፫ት ( መዝ ) - እስመ ዋካ 8 - ቅን (ኵ ) - ወሀለወት 8 - ቅን ( ነ ) - መንክረ ገብሩ
9- ሰላም (ነ)-ሰላማዊት ቅድስት 9 - ቅን ( ኵ ) - ዕፅ ክቡር 9 - አቡን (ዩ ) - ጾመ ሙሴ
10 - ቅን (ኑ ) - እገኒ እገኒ 10 - ቅን (ኵ ) - ሀቡ ናጥብዕ 10 - ቅን (ነ ) - እፎ ሰቀሉ
11 - ቅንዋት ( ኑ ) - እገኒ እገኒ ሳይቋረጥ ለመስማት 11 - ቅን (ነ)-ነቅዓ ሕይወትነ
12 - ቅን ( ኑ ) - እገኒ እገኒ   ሳይቋረጥ ለመስማት
ሳይቋረጥ ለመስማት    
     

ዘሐሙስ

ዘዓርብ

ዘቀዳሚት

1 - ዕዝል በ፫ (በአ ) - እምነ ጽዮን 1 - ዕዝል በ፩ - ወሪድየ 1 - ዕዝል - ኃይለ መስቀል
2 - እስ . ለዓ ( ሚ ) - ይቤላ ልዑል 2 - እስ (ነ ) - ገብረ ብርሃናተ 2 - እስ (ነ ) - መስቀል አብርሃ
3 - ቅንዋት - ነያ ሠናይት 3 - ቅን - ነሢእየ ማዕተበ 3 - ቅንዋት (ሪ ) - ቅንዋቲሁሰ
4 - አቡን በ፫ ( ሐ ) - አምላክ 4 - አቡን በ፪ ( ብ ) - ከመዝ ይቤ 4-አቡን በ፩ (ሃ)- መስቀሉሰ ለክርስቶስ
5 - ፫ት (ኢት ) - ብርሃን ትእዛዝከ 5 - ፫ት (ሠር ) - በጽባሕ 5 - ፫ት - ነያ ሀገር
6 - ሰላም ( ሪ ) - ሶበሰ ይሠርቅ 6 - ሰላም - ነያ ጽዮን 6 - ሰላም ( ሪ ) - ሶበሰ ይሠርቅ
7 - ቅን (ጺራ ) - ትብል ቤተ ክርስቲያን 7 - ቅን (ጺሪ) - በደሙ ቤዘዋ ሳይቋረጥ ለመስማት
8 - ቅን - ልዑለ ረሰይከ 8 - ፫ት - በከመ ይቤ  
9 - ቅንዋት ( ጺራ ) - በዝንቱ አምነ 9 - ቅንዋት (ጺሪ ) - በዝንቱ አምነ  
ሳይቋረጥ ለመስማት 10 - ቅንዋ (ጺሪ ) - ዝንቱ ውእቱ  
  11 - ሰላም በ፬ (ዩ ) - ክነፈ ርግብ  
  ሳይቋረጥ ለመስማት  

 

 

ዘደብረ ዘይት

ዘሰኑይ

ዘሠሉስ

ዘረቡዕ

  1 - ዕዝል - አንቅሐኒ 1 - ዕዝል - ወአንሰ 1 - ዕዝል - ኢሳይያስኒ ይቤ
2 - ማኅ - አርቀርኩ 2 -እስ . ለዓ ( ሪ ) - እስመ ዋካ 2 - እስ ለዓ ( ቁራ ) - እስመ ዋካ
3 - እስ ለዓ (ል ) - ሠናይት ይእቲ 3 - ቅን - ከመ በጸጋ 3-ዓዲ .እስ ለዓ (ጺራ)-ዘትገብር የማንከ
4 - ቅን - መስቀል ተስፋ 4 - አቡን በ፩ (ሃ ) - ይትፌሥሑ 4 - ቅን ( ና ) - እግዚኦ እለ ኪያከ
5 - አቡን በ፮ ( ሥ ) - ርእይዋ 5 - ፫ት (ከር) - ነግሀ ነቂሐነ 5 - አቡን በ፪ ( ብ ) - ይትፌሥሑ
6 - ፫ት (ትን ) - ለክርስቶስ 6 - ሰላም ( ሪ ) - ሰላም ብዙኅ 6 - ፫ት ( ወአ) - ኖላዊነ ኄር
7-ሰላም በ፬ (ሐ)-በሰላም እባርከከ 7 - ቅን (ነ ) - ሤመክሙ 7 - ሰላም (ሚ) - ዓውዳኒ ዘጽድቅ
8 - ቅን (ነ ) - ለካህናት አልበሶሙ 8 - ቅን ( ነ ) - ጸጎከነ 8 - ቅን (ሪ ) - መርህ በፍኖት
9 - ቅን (ቁል ) - ጻድቃን ቦሙ 9 - ቅን ( ነ ) - ወወሀብኮሙ 9 - ፫ት - በጺሖሙ
10 - ቅን (ል ) - አመ ይነግሥ 10 - ፫ት - ባረከ እግዚአብሔር 10 - ቅን ( ሪ ) - መርሐ ዘኮነ
ሳይቋረጥ ለመስማት ሳይቋረጥ ለመስማት ሳይቋረጥ ለመስማት
     

ዘሐሙስ

ዘዓርብ

ዘቀዳሚት

1 - ዕዝል - አኃውየ ኢታዕብዩ 1 - ዕዝል - ይሴፎ ሰብእ 1 - ዕዝል - ርድዓነ
2 - እስ .ለዓ (ጺራ ) - ነያ ጽዮን 2 - እስ ( ጥ ) - ዘዴገና 2-እስ ለዓ (ጺራ)-ትብል ቤተ ክርስቲያን
3 - ቅንዋ - ለአግብርት ግዕዛነ 3 - ዓዲ - እስመ ዋካ 3 - ቅን - ሰቀልዎ አይሁድ
4 - አርያም (ረዩ ) - ፀወንነ 4 - ቅን ( ጥ ) - ንሴብሖ 4 - ቅን ( ጺራ ) - ለአግብርት
5 - ቅን ( ጺራ ) - ዕብን ተበትከ 5 - አቡን በ፭ ( ቀ ) - ጸውዖሙ 5 - አቡን በ፪ ( ጸ )-እስመ በመስቀሉ
6 - ቅን ( ጺራ ) - ዕብን ተበትከ 6 - ፫ት ( ወጸ ) - ዕዝራኒ ርእያ 6 - ፫ት ( መዝ ) - መስቀልከ
7 - ቅን ( ጺራ ) - ዕብን ተበትከ 7 - ሰላም ( ኮ ) - ነግሃ ሰላመ 7 - ሰላም - ለአግብርት ግዕዛን
ሳይቋረጥ ለመስማት 8 - ቅን ( ሴ ) - ኃሠሦሙ  
  9 - ቅን ( ሴ ) - እንዘ ይዴግዋ  
  10 - ቅን ( ሴ ) - መርሆሙ  
  ሳይቋረጥ ለመስማት  

 

 

ዘገብር ኄር

ዘሰኑይ

ዘሠሉስ

ዘረቡዕ

  1-ዕዝል በ፪ (ዩ )-አእምሩ አእምሩ 1 - ዕዝል በ፫ (ሐ ) - ነአኵቶ  
2 - ማኅ - ዘጌሠ ኀቤሃ 2 - እስ .ለዓ (ነ ) - በጽባሕ  
3 - ጸናጽል - ዘጌሠ ኀቤሃ 3 - ቅን - በሰማይ  
4 - እስ ለዓ ( ነ ) - ብርሃን አንተ 4 - አቡን በ፩ ( ዝ ) - እምኵሉ ሐዋዝ  
5 - ቅን ( ነ ) - በጽባሕ 5 - ፫ት (በጺ ) - ምስአል ወምስጋድ  
6 - ፫ት ( ሶበ ) - ከመዝ ሕንፄሃ 6 - አርያም - ከሠተ ለነ  
7 - ሰላም በ፫ ( ሐ ) - በብርሃንከ 7 - ቅን - ኃይለ መስቀሉ  
8 - አርያም - ንሴብሕ ወንዜምር

8 - ቅንዋ - ማኅደረ ሕይወት

 
9 - ፬ት በ፬ - ለቤተ ክርስቲያን    
10 - ዘ፫ሰዓት - እስመ አቡየ    
11 - ቅን - ንሴፎ ንርከብ    
12 - ፫ት - ነያ ደብተራ    
12 - ዘይክል ኵሎ    
13 - ጸናጽል - ዘይክል ኵሎ    
14 - ዘ፮ሰዓት - ወብዙኅ ኀዘኑ    
15 - ቅን - አመ ይሰቅልዎ    
16 - ዘ፱ሰዓት - አብዝኅ ምሕረተከ    
17 - ቅንዋት - አብርሃም ወሰዶ    
ሳይቋረጥ ለመስማት    
     

ዘሐሙስ

ዘዓርብ

ዘቀዳሚት

1 - ዕዝል በ፫ (የ ) - ሰከየት ምድር 1 - ዕዝል በ፪ (ሩ ) - ዋካ ይእቲ 1 - ዕዝል - ናክብር ሰንበቶ
2 - እስ - እንተ ጸብሐት 2 - እስ - አንቅሐኒ በጽባሕ 2 - እስ - መስቀል በሉ
3 - ቅን - ምርጕዞሙ 3 - ቅን (ዮ ) - መስቀል 3 - ቅንዋት - ወነገረ መስቀሉሰ
4 - አቡን በ፩ - እንዘ ነአምን 4 - አቡን በ፩ (ሐፀ ) - ትዌድሶ 4 - አቡን - በሰንበት ዓርገ
5 - ፫ት (ይት ) - እንተ ጸብሐት 5 - ፫ት (ነያ ) - ጽልመተ 5 - ዓዲ አቡን - ሠርዓ ሰንበት
6 - ሰላም በ፫ - ዓይ ይእቲ 6 - ሰላም በ፮ (ዩ ) - ዘይቤ ሐዋርያ 6 - ፫ት (ትን ) - በመስቀሉ
7-አቡን ዘ፫ሰዓት - እምጽዮን ነበበ 7 - አርያም ዘ፫ሰዓት - ተዘከርኩ 7 - ሰላም (ጉ ) - ስብሐት
8 - ቅን - በአፍአኒ መስቀል 8 - ቅን - ጊዜ ፫ሰዓት ሳይቋረጥ ለመስማት
9 - ቅን - በአፍአኒ ጸሎት 9 - ቅን - ጊዜ ፮ቱ ሰዓት  
ሳይቋረጥ ለመስማት 10 - ቅንዋ - ጊዜ ፱ቱ ሰዓት  
  11 - ሰላም በ፫ (ኵሌ) - ነሢአነ  
  12 - ምልጣን - ሰአሉ ለነ  
  13 - ጸናጽል - ሰአሉ ለነ  
  14 - አመላለስ - ሰአሉ ለነ  
  ሳይቋረጥ ለመስማት  

 

 

ዘኒቆዲሞስ

ዘሰኑይ

ዘሠሉስ

ዘረቡዕ

  1 - ዕዝል - በአይቴ እንከ 1 - ዕዝል - በተወክፎቱ 1 - ዕዝል - ነአኵተከ እግዚኦ
2 - ማኅ - ወበጽርሑሰ 2 - ማኅ - ዘእምቅድመ ዓለም 2 - ቅንዋ (ቁ ) - ዛቲ ይእቲ
3 - እስ - እትፌሣሕ 3 - እስ (ነ ) - አንቀጸ አድኅኖ 3 - አቡን በ፩ ( ሥረዩ) - አልጺቆ
4 - ቅን (ፅ ) - እንተ ተሐንጸት 4 - ቅን ( ነ ) - አንሰ ሰከብኩ 4 - ቅንዋ - ዘየሐፅብ
5 - አቡን በ፩ (ዎ ) - ዘጌሠ ኀቤሃ 5 - አቡን በ፩ ( ዝ ) - ተንሥኢ ጽዮን 5 - ቅን (ፅ ) - ተቀበሉ ሕዝብ
6 - ፫ት (መዝ ) - እንተ ጸብሐት 6 - ፫ት (ዘም ) - አብርህ ለነ 6 - ቅን (ፅ ) - ዘምስለ አብርሃም
7 - ሰላም በ፫ ( ሐ )-ነያ ጽዮን 7 - ሰላም (ቁሪ ) - ሰላማዊት ሳይቋረጥ ለመስማት
8 - አርያም (ዩ )-በዕንቍ ሰንፔር 8 - አርያም ዘ፫ሰዓት - ሕንፄሃ  
9-ምስጋድ ዘ፫ሰዓት -እስመ አቡየ 9 - ፬ት - ዘጌሠ ኀቤሃ  
10 - ዘይክል ኵሎ 10 - ቅን - መስቀል ብርሃን  
11-ዘ፮ሰዓት-ወብዙኅ ኀዘኑ ለልብየ 11 - ቅን - አንሰ እትአመን  
12 - ሰላም በ፪ - ቀድሱ ጾመ 12 - ቅን - መስቀልከ እግዚኦ  
13 - አብዝኅ ምሕረተከ ሳይቋረጥ ለመስማት  
14 - ቅንዋት -መስቀልከ እግዚኦ    
ሳቋረጥ ለመስማት    
     

ዘሐሙስ

ዘዓርብ

ዘቀዳሚት

1 - ዕዝል - አኃውየ 1-(ምቅናይ) ዕዝል ሰላም-አርእየነ እግዚኦ 1-ዕዝል በ፬ (ዑ)-በበዓሎሙ ለአይሁድ
2 - እስ (ጺራ ) - እስመ እምጽዮን 2 - ምል - ተፅዒኖ 2 - ዘይ - ዘየሐፅብ
3 - ቅንዋ (ቦ ) - ሶበ ንነውም 3 - ተፅዒኖ 3 - በሰ - ዘየሐፅብ
4-አቡን በ፮ (ሥ)-ወአምጽኡ ሎቱ 4 - አመላለስ - ተፅዒኖ ዲበ ዕዋል 4 - ማኅ - ዓርገ
5 - ቅን - ተሰቅለ ወሐመ ሳይቋረጥ ለመስማት 5 - ጸናጽል - ዓርገ
6 - ቅን ( ው ) - ፀዓዳ   6 - ስብ - አብርሂ አብርሂ
7 - ቅን - ዘዕሤቱ ምስሌሁ   7 - ጸናጽል - አብርሂ
ሳይቋረጥ ለመስማት   8 - እስ .ለዓ (ና ) - ዛቲ ይእቲ
    9 - ቅን ( ጺራ ) - ንጉሥ
    10-አቡን በ፪ (ብ)-ተፈሥሒ ጽዮን
    11 - ፫ት - ወበልዋ
    12 - ሰላም በ፪ (ሩ ) - ውእተ አሚረ
    ሳይቋረጥ ለመስማት

 

 

አመ፰ለመጋቢት ማትያስ

አመ፲ ለመጋቢት መስቀል

አመ ፲ወ፫ለመጋቢት ዋዜማ ዘ፵ሐራ ሰማይ

1 - ዕዝል በ፪ ( ኵሌ ) - እለ ኃረይከ 1 - ዕዝል - ካልዕ ክብሩ 1 - ዕዝል በ፫ (በአ ) - ለጻድቃን ውእቱ
2 - ማኅ - አንትሙ 2 - ምል - ካልዕ ክብሩ 2 - ማኅ - ሰማዕታተ ክርስቶስ
3 - ስብ - ውስተ ኵሉ ምድር 3 - ማኅ - በሰማየ ፀሐየ 3 - ስብ - አዝቂር ወኪርያቅ
4 - እስ (ዩ ) - አስተጋብአተነ 4 - ጸናጽል -በሰማየ ፀሐየ 4 - እስ ( ና ) - ሰአልዎ ለቅዱስ
5 - ቅን - ህየንተ አዕማድ 5 - ስብ - ዮም መስቀል 5 - ቅን (ሮን ) - ነቅዓ ጥበብ
6 - አቡን -ይቤሎሙ ኢየሱስ 6 - እስ (ጺሪ ) - ወእምዝ አርአየ 6 - ዓዲ. ቅን - ነቅዓ ጥበብ
7 - አቡን በ፩ (ዎ ) - ኀረየ ፲ተወ፪ተ 7 - ቅን - ወበውእቱ መዋዕል 7 - አቡን በ፫ (ሙ ) - ጸለዩ
8 - ፫ት (ሶፍ ) - - ውስተ ኵሉ 8-ቅን (ጺራ)-በኢየሩሳሌም ሰቀልዎ 8 - ፫ት - ኃይል ክርስቶስ
9 - ሰላም በ፭ (ቅ) - ውስተ ኵሉ ምድር 9 - ፫ት (ሶበ ) - ዓምዳ ወድዳ 9 - ዓዲ ፫ት - ሰማዕተ ኮኑ
ሳይቋረጥ ለመስማት 10 - ሰላም - ትንግር ምድር 10 - ሰላም (ሪ ) - ይትፌሥሑ ጻድቃን
  11 - ዓዲ - ዮም በዓለ መስቀሉ ሳይቋረጥ ለመስማት
  12 - ኢትሐሰወ  
  13 - ፫ት - ርእዩ በግዓ  
  ሳይቋረጥ ለመስማት  
     

አመ፲ወ፯ለመጋቢት ቴዎቅሪጦስ

አመ፳ወ፩ ለመጋቢት በዓለ እግዝ.ማርያም

1 - ዕዝል - በከመ ከዋክብት 1 - ዕዝል - ወትቤ ማርያም  
2 - ሰማዕተ ኮኑ 2 - ምል - ያስተበፅዑኒ  
3 - በገድሎሙ 3 - ማኅ - ሰአሊ ለነ  
4 - እስ (ነ ) - ነያ ጽዮን 4 - ጸናጽል - ሰአሊ ለነ  
5 - ቅን - መስቀል ለሰማዕት 5 - ስብ - በትረ አሮን  
6 - መሰሎሙ 6 - እስ - እሞሙ ለሰማዕት  
ሳይቋረጥ ለመስማት 7 - ቅን (ሚ ) - መኑ ይእቲ  
  8 - አቡን በ፪ (ሩ ) - ዓይ ይእቲ  
  9 - ፫ት - ርግብየ ይቤላ  
  10 - ሰላም በ፮ (ፋ) - ርግብየ ይቤላ  
  11 - ፫ት - አዋልደ ንግሥት  
  12 - ቅን - ወሀለወት  
  13 - ቅን - ወሀለወት  
  14 - ቅን - ወሀለወት  
  15 - ቅን - መዓዛ አፉሃ  
  ሳይቋረጥ ለመስማት  

 

 

 

አቋቋም ዘመዋሥዕት

 

ዘወረደ

ዘምኵራብ

ዘመፃጕዕ

1 - ምልጣን - ዕረፍተ ኃጥአን 1 - ምል - ባቲ ነዓርግ 1 - ምል - ንስአል በኀቤሁ
2 - ምልጣን - ጌራ ንትቀጸል 2 - ምል - ዘምስለ ተጋንዮ 2 - ምል - ብፁዕ ውእቱ
3 - ምል - ከመ ዘግባ 3 - ምል - በመሰንቆ 3 - ምል - እምሕፅነ አቡሁ
4 - ምል - ይዌድስዋ 4 - ምል - ከመ ቃለ 4 - ዕዝል - በሰላም እግዚኦ
5 - ዕዝል - እነግር ጽድቀከ 5 - ዕዝል - እነግር ጽድቀከ 5 - ዓራራይ - ወሀብኩከ አነ
6 - ዓራራይ - ላዕለ ኵልነ 6 - ዓራራይ - ለሰማዕት ሳይቋረጥ ይስሙ
ሳይቋረጥ ይስሙ ሳይቋረጥ ለመስማት  
     

ዘደብረ ዘይት

ዘገብር ኄር

ዘኒቆዲሞስ

1 - ምል - ሰንበተ ክርስቲያን 1 - ምል - ለቤተ ክርስቲያን 1 - ምል - ከሠትኩ ልብየ
2 - ምል - ሰንበት ዮም 2 - ምል - ዓመተ ግዕዘት 2 - ምል - ኢየሱስ ክርስቶስ
3 - ምል - ውስቴቶን 3 - ምል - ረዳእየ 3 - ምል - አስተርአዮ
4 - ምል - ምግባራተ ሰብእ 4 - ምል - ገብር ኄር 4 - ምል - ወዘንተ ብሂሎ
5 - ዕዝል - በፍሥሐ 5 - ዕዝል - አምላኮሙ 5 - ምል - ኅቡዓትየ
6 - ዓራራይ - ንዑ ኀቤየ 6 - ዓራራይ - ብፁዓን 6 - ዕዝል - እስመ ብርሃን
ሳይቋረጥ ይስሙ ሳይቋረጥ ለመስማት 7 - ዓራራይ - ወይቤ ለኵሉ ሰብእ
    ሳይቋረጥ ለመስማት

ዘቀዳም ሥዑር

ዘቀዳም ሥዑር

 
1 - ምል - አንሰ ሰከብኩ 1 - ዕጣነ ሞገር (ዩ ) - ንዜኑ  
2 - ምል - ወአንበሩኒ 2 - ዝማሜ - ንሴብሖ  
3 - ምል - ፈደዩኒ እኪተ 3 - አመላለስ - ንሴብሖ  
4 - ምል - እምከመሰ በዝንቱ 4 - ዝማሬ - እንዘ ሞትየ ትነግሩ  
5 - ምል - አይቴ ሀለው ሳይቋረጥ ለመስማት  
6 - ምል - ወተከሥተ    
7 - ምል - ሰቀሉ መድኃኔ ዓለም    
8 - ምል - ጥዑም ለጕርዔየ    
9 - ምል - ዘሰቀሉ ወቀተሉ    
10 - ምል - ሶበ ሰቀልዎ    
11 - ምል - ውእቱ ነሥአ    
12 - ዕዝል - እግዚኦ በእንቲአሃ    
13 - ዓራራይ - ቆሙ ላዕሌየ    
ሳይቋረጥ ለመስማት