ድጓ ዘቤተ ልሔም

ዘዘመነ ክረምት

 

 

1 ዋዜማ ዘሰናብት

   

ዋ ዜ ማ

፫ት

ሰ ላ ም

1 - ዋዜማ በ፮ - ዘኒ ይዘርዕ 1 - ፫ት ( እስ ) - ያርኁ 1 - ሰላም (ጉ ) - አምላከ ሰላም
2 - ዋዜማ በ፩ - ግነዩ 2 - ፫ት (ነገሩ ) - ያከርም 2 - ሰላም (ጉ ) - ስብሐት
3 - ዋዘማ - እግዚአ ለሰንበት 3 - ፫ት (ነያ ) - ሠርዓ 3 - ሰላም (ሪ ) - ነአኵተከ
4 - ዋዜማ - እኩት አንተ 4 - ፫ት ( በከ) - ሠርዓ 4 - ሰላም (ሪ ) - ሙሴ ወአሮን
5 - ዋዜማ - ዘይገለብቦ 5 - ፫ት (እስ ) - ነአኵተከ 5 - ሰላም (ሪ ) - ያርኁ
6 - ዋዜማ - እኩት ወስቡሕ 6 - ፫ት (ሮማ ) - ሰአልዎ 6 - ሰላም (ቁዮ ) - ይቤ
7 - ዋዜማ በ፫ - ቦአ ኢየሱስ 7 - ፫ት (ሖረ ) - ደሰያትኒ 7 - ሰላም (ሚ) - ሰላመከ
8 - ዋዜማ በ፫ - ውእቱ እግዚአ 8 - ፫ት (በጺ ) - እግዚአ 8 - ሰላም (ሚ ) - አዳም ቃሉ
9 - በ፭ - ስብሐት ለከ 9 - ፫ት (ትን ) - አንተ ውእቱ 9 - ሰላም ( ሚ) - መርሐ ጽድቅ
10 - እግ - ዘፈቀደ ይገብር 10 - ፫ት (ሶበ ) - ስብሐት ለከ 10 - ሰላም (ጺራ ) - ዓርገ ሙሴ
11 - በ፭ - አክብሩ 11 - ፫ት (ዘም ) - ያከርም 11 - ሰላም (ጺራ ) - አዝዞሙ
12 - እግ - ዘይሁብ 12 - ፫ት (ሠር ) - ገባሬ ሣህል 12 - ሰላም (ቁራ ) - በፍሥሐ
13 - እግ - እግዚአ ለሰንበት 13 - ፫ት (ሠር ) - በሰንበት 13 - ሰላም (ው ) - ውእቱ እግዚአ
14 - እግ - ዓይነ ኵሉ 14 - ፫ት (ይእ ) - እግዚአ 14 - ሰላም (ው) - ውእቱ እግዚአ
15 - እግ - ንፌኑ ስብሐተ 15 - ፫ት (አብ) - ነአኵተከ 15 - ሰላም (ዎ ) - ንስእለከ
16 - በ፭ - ያርኁ 16 - ፫ት ( ወፀ ) - እስመ ናሁ 16 - ሰላም (ፈ ) - በሰንበት
  17 - ፫ት (ረከ) - እግዚአ 17 - ሰላም (ሁ ) - ይሰምዑ

ይትባረክ

19 - ፫ት (እስ ) - አውሥአ 18 - ሰላም (ሁ ) - ንስእለከ
1 - ይት (ፍጹ ) - መንክር 20 - ፫ት (ወሚ ) - ሲሳዮሙ 19 - ሰላም (ብ ) - ዘይዔዝዞሙ
2 - ይት - ግነዩ 21 - ፫ት (መር ) - ኄር ለኄራን 20 - ሰላም (ዩ ) - በፍሥሐ
3 - ይት - ሠርዓ ሰንበተ   21 - ሰላም (ቲ ) - ተዘርዓ
4 - ይት - ሠርዓ   22 - ሰላም ( ፋኝ) - ወመኑ መሐሪ
5 - ይት - ይትሐሰያ   23 - ሰላም ( ብ) - ዓርገ ሙሴ
6 - ይት - ይቤ    
7 - ይት (ፍጹ ) - ጸውዖሙ    
8 - ይት (አግ ) - ደስያትኒ    
9 - ይት .ዕዝ - እግዚአ ለሰንበት    
10 - ይት - ያስተዴሉ    

 

 

   

2 - መዝሙር ዘሰናብት

   

፬ ት

መ ዝ ሙ ር

እስመ ለዓለም

1 -ዘአምላኪየ - ውእቱ እግዚአ 1 - መዝ በ፩ (ዩ ) - ይሰጠዎ 1 - እስ (ጉ ) - እስመ እሳት
2 - ዘአምላኪየ - ያስተዴሉ 2 - መዝ በ፩ (ዎ ) - ያበቍል 2 - እስ (ሮን ) - እስመ እሳት
3 - ፬ት (አጥ ) - አርውዮ 3 - መዝ በ፩ (ፌ ) - ወተዘከረ 3 - እስ (ጉ ) - ከመ ትሴፎ
4 - ፬ት ( አጥ ) - ገባሬ ሣህል 4 - መዝ በ፩ (ፌ ) - ዝንቱ ውእቱ 4 - እስ (ቁዮ ) - አኮኑ አንተ
5 - ፬ት (ኮከ ) - እግዚአ 5 - መዝ በ፩ (ፌ ) - በሰንበት 5 - እስ (ቁዮ ) - ኄር አንተ
6 - ፬ት (ኮከ) - ዘተዘርዓ 6 - መዝ በ፩ (ፌ ) - በሰንበት 6 - እስ (ቁዮ ) - አኮኑ እግዚ
7 - ፬ት (ኮከ ) - ጽኑዕ 7 - መዝ በ፪ (ብ ) - ይቤ 7 - እስ (ቁ) - ነአኵተከ
8 - ፬ት (ዓር ) - ለጊዜ ዝናም 8 - መዝ በ፮ (ሥ ) - አርውዮ 8 - እስ (ቁ ) - ንስእለከ
9 - ፬ት (ዘበ ) - አዚዞ 9 - መዝ በ፭ (ን ) - አኮኑ 9 - እስ (ቁ ) - ይቤ
10 - ፬ት (አፍ) - ሠርዓ 10 - መዝ በ፪ (ዶ ) - ደምፀ 10 - እስ (ቁ ) - አኮኑ
11 - ፬ት (ዘመ) - ያበቍል 11 - መዝ በ፪ (ኒ ) - ደምፀ እገሪሁ 11 - እስ (ቁዮ ) - በሰንበት ቦአ
12 - ፬ት (ብፁ ) - እግዚኦሙ 12 - መዝ በ፪ (ኒ ) - ዘዮም መስቀል 12 - እስ (ቁዮ) - መፍቀሬ ሰብእ
13 - ፬ት (ብፁ ) - ያበቍል 13 - መዝ በ፩ (ዝ ) - ይቤሎ 13 - እስ (ቁ ) - ምሕሮሙ
14 - ፬ት (ብፁ) - ሰማየ ገበርከ 14 - መዝ በ፩ (ዝ ) - ሰአልዎ 14 - እስ (ል) - መኑ ይክል
15 - ፬ት (አም ) - ዘኒ 15 - መዝ በ፩ (ፌ ) - ሰአልዎ 15 - እስ(ገ ) - አምላክ መዋዔ
16 - ፬ት (ብፁ) - አዝዞሙ 16 - መዝ በ፩ ( ዊ ) - ነግሃ 16 - እስ (ሪ ) - ኢይኄሱ
18 - ፬ት (ናሁ ) - ርእዩ 17 - መዝ በ፪ (ዩ ) - በቀዳሚ 17 - እስ ( ነ ) - ውእቱ
19 - ፬ት (ዓራ ) - ናሁ ወጽአ 18 - መዝ በ፪ (ረ ) - አቅዲሙ 18 - እስ (ዮ ) - ያርኁ ለነ
21 - ፬ት (ዓራ ) - ናሁ ወጽአ 19 - መዝ በ፪ ( ጌል ) - ከመዝ 19 - እስ (ዮ ) - ያርኁ ለነ
22 - ፬ት (ዓራ ) - መኑ የአምር 20 - መዝ በ፫ (ሙ ) - በሰንበት 20 - እስ (ሪ ) - እግዚአብሔር ነግሠ
23 - ፬ት (ዓራ ) - ለሰማይ 21 - መዝ በ፫ (ሙ ) - ይሁበነ 21 - እስ (ሪ ) - ያርኁ ክረምተ
24 - ፬ት (ዓራ ) - በጊዜሁ 22 - መዝ በ፭ ( ሴ ) - ሰንበት ተዓቢ 22 - እስ (ነ ) - ያስተዴሉ
25 - ፬ት (ዓራ ) - በጊዜሁ 23 - መዝ በ፭ (ን ) - ሰንበት 23 - እስ (ነ ) - ቀደሳ
26 - ፬ት (ዓራ ) - ናሁ 24 - መዝ በ፭ ( ሴ) - አምላኪየ 24 - እስ ( ጺሪ ) - ስብሐት
27 - ፬ት (ዓራ ) - ደመናትኒ 25 - መዝ በ፭ ( ን ) - አምላኪየ ኄር 25 - እስ (ው) - ውእቱ
28 - ፬ት (ዓራ ) - አንተ ውእቱ 26 - መዝ በ፰ (ሮ ) - ሠርዓ 26_1 - እስ ( ሮሙ ) - ነፍስነሰ
29 - ፬ት (ዓራ ) - ይሰምዑ 27 - መዝ በ፮ ( ዕ ) - ንጉሥ ውእቱ 27_2 - እስ (ሪ ) - ዘያበቍል
30 - ፬ት (ዓራ ) - በትእዛዙ   28_3 - እስ ( ሪ ) - ንስእለከ
31 - ፬ት (ዓራ ) - እግዚኦሙ

ዕ ዝ ል ዘሰናብት

29_4 - እስ (ሪ ) - ንስእለከ
39_1 - ፬ት (ቅኔ ) - እገኒ ለከ 1 - ዕዝል - ባረከ 30_5 - እስ (ነ ) - ውእቱ
40_2 - ፬ት (ዘመ ) - ይፌኑ 2 - ዕዝል - ዘአጽንዓ 31_6 - እስ (ሮሙ ) - ትሁቦሙ
41_3 - ፬ት (ብፁ ) - ዘይሴብሕዎ 3 - ዕዝል - ያርኁ ለነ 32_7 - እስ (ሮሙ) - እገኒ ለከ
42_4 - ፬ት (ሐፀ ) - ይስተዴሉ 4 - ዕዝል - እግዚአብሔርሰ 33_8 - እስ (ቦ ) - ኪያከ
43_5 - ፬ት (ሐፀ) - እስመ ኄር 5 - ዕዝል - እግዚአብሔር ይሁብ 34_9 - እስ (ቦ ) - ኢይክል
44_6 - ፬ት (ሐፀ ) - ዓይነ ኵሉ 6 - ዕዝል - የዓርግ 35_10 - እስ (ቦ ) - ሣረርካ
45_7 - ፬ት (ዘመ) - ያርኁ 8 - ዕዝል - ስብሐት 36_11 - እስ (ሪ ) - ያርኁ ለነ
46_8 - ፬ት ( ንል ) - ሠርዓ 9 - ዕዝል - አምላከ አዳም 37_12 - እስ (ጺራ ) - ሣረርካ
47_9 - ፬ት (ዛቲ ) - ገባሬ ሣህል 10 - ዕዝል - ያርኁ ለነ 38_13 - እስ (ጥ ) - አኮኑ ይነግሮሙ
48_10 - ፬ት (ዛቲ) - ዘትክል 11 - ዕዝል - ዘአጽንዓ 39_14 - እስ(ጥ ) - ንሴብሖ
49_11 - ፬ት (ሀቡ) - ያርኁ   40_15 - እስ ( ጥ ) - በትእዛዝከ
50_12 - ፬ት (ሀቡ ) - ያርኁ

ሰ ላ ም

41_16 - እስ ( ና )- አምላከ ምሕረት
51_13 - ፬ት (ሀቡ) - አንተ ውእቱ 1 - ሰላም.ዕዝ - ያርኁ 42_17 - እስ (ና ) - ቃለ እግዚአ
52_14 - ፬ት (ሀቡ ) - ይሰምዑ 2 - ሰላም.ዕዝ - እምሰማይ አውረደ 43_18 - እስ (ቁራ ) - አኮኑ
53_15 - ፬ት (ሀቡ ) - አዘዝካ 3 - ሰላም - ይሰምዑ 44_19 - እስ (ቁራ ) - አኮኑ አንተ
54_16 - ፬ት (ሀቡ) - ይሰምዑ 4 - ሰላም - አዝዞሙ 45_20 - እስ (ቁራ ) - መኑ
55_17 - ፬ት (ወይ ) - ገባሬ ሣህል 5 - ሰላም - ዘይኤዝዞሙ 46_21 - እስ (ቁራ ) - አክብሩ
56_18 - ፬ት (ለከ ) - ሠርዓ 6 - ሰላም - አውርድ ለነ 47_22 - እስ (ቁራ ) - ንጉሠ ነገሥት
57_19 - ፬ት (ለከ) - አንተ ውእቱ 7 - ሰላም - ዓይነ ኵሉ 48_23 - እስ (ቁራ ) - እኩት
58_21 - ፬ት (ቦ) - መንክር 8 - ሰላም - ያርኁ 49_24 - እስ (ቁራ ) - እኩት
59_22 - ፬ት (ናሁ ) - ሠርዓ 9 - ሰላም (ኵሌ ) - በሰላም 50_25 - እስ (ቁራ ) - እኩት
60_23 - ፬ት (ናሁ ) - ሠርዓ 10 - ሰላም (ድ) - እግዚአ ለሰንበት 51_26 - እስ (ቢራ ) - በትእዛዝከ
61_24 - ፬ት (ናሁ ) - ዓይነ ኵሉ 11 - ሰላም - ዘበመንጦላዕተ ደመና 52_27 - እስ (ቢራ ) - ሠራእከ
62_25 - ፬ት (ብፁ) - ያበቍል 12 - ሰላም - ዘይጼውዖ 53_28 - እስ (ቦ ) - ሐዋዝ
63_26 - ፬ት (ቅኔ ) - ውእቱ 13 - ሰላም - ይቤሎ 54_29 - እስ (ህ ) - ሠርዓ
64_27 - ፬ት (ቅኔ) - እስመ ውእቱ 14 - ሰላም - ዓይ ውእቱ 55_30 - እስ (ህ ) - ሠርዓ
65_28 - (ሥረዩ ) በዜማ - ዓራራተ 15 - ሰላም - ናክብር 56_31 - እስ (ህ) - በዕለተ ሰንበት
66_29 - ምል - በጸሎቱ 16 - ሰላም - የዓርግ 57_32 - እስ (ህ ) - ለዘቀደሳ
  17 - ሰላም - ሣህል ወርትዕ 58_33 - ?? (? ) - ???? ???
  18 - ሰላም - አዝዞሙ 59_34 - ቅን (ጺሪ) - አልቦ
    60_35 - ቅን (ቁራ ) - መኑ ከማከ

ዘ ይ እ ዜ

አቡን

61_36 - ቅን (ቦ ) - እመኒ
1 - ዘይ - ውእቱ ቀደሰ 1 -አቡን በ፬ (ፈ)- እግዚአብሔርሰ  
2 - ዘይ - ይጸውእዎ 2 - አቡን በ፩ (ሃ ) - ውእቱ

፫ት

3 - ማኅ - ይከድኖ 3 - አቡን በ፪ (ጣ ) - ያርኁ 1 - ፫ት (ሠር) - ነአኵተከ
4 - ማኅ - እግዚአ ለሰንበት 4 - አቡን በ፪ (ሕ) - ያርኁ 2 - ፫ት (ሠር ) - ሠርዓ
5 - ማኅ - እግዚአ 5 - አቡን በ፪ (ሥረዩ) - ቀደሳ 3 - ፫ት (ለቅ ) - አርውዮ
6 - ስብ - ለዕረፍት 6 - አቡን በ፮ (ዕ ) - ንስእለከ 4 - ፫ት (ሮማ ) - ስፋሕ
7 - ስብ - ለዘሠርዓ   5 - ፫ት (ለቅ ) - ሠርዓ
8 - ስብ - እስመ በእንተ ሰብእ

ጳጉሚን ለእመ ኮነ በሰንበት ዕዝል

6 - ፫ት (ካህ ) - ያርኁ
  1 - ዕዝል - አመ ይመጽእ  
  2 - ዕዝል - አንተ እግዚኦ  
  3 - ዕዝል - ወአመ ምጽአቱሰ  
     

3 - ዋዜማ ዘዘወትር

   

ዋዜማ

 

ዘናሁ ሠናይ

1 - ዋዜማ በ፮ - አውሥአ 18 - ዋዜማ - አንተ አጽናዕኮሙ 1 - ዘናሁ - ዘኒ ይዘርእ
2 - ዋዜማ በ፮ - ያስተዴሉ 19 - በ፭ - ይሰምዑ 2 - ዘናሁ - የዓርግ
3 - ዋዜማ በ፩ - ክረምተ 20 - በ፭ - እምፍሬ ተግባርከ 3 - ዘናሁ - አስተፍሥሕ
4 - ዋዜማ በ፩ - አንተ ውእቱ 21 - በ፭ - ዘየአቍሮ 4 - ዘናሁ - ይነፍንፉ
5 - ዋዜማ በ፩ - ያርኁ 22 - በ፭ - አርውዮ 5 - ዘናሁ - ዓይነ ኵሉ
6 - ዋዜማ በ፩ - ክረምተ 23 - በ፭ - አዝዞሙ 6 - ዘናሁ - አዝዞሙ
7 - ዋዜማ በ፩ - አንተ ውእቱ 24 - በ፭ - የዓርግ 7 - ዘናሁ - ወይጸግቡ
8 - ዋዜማ በ፩ - አስተፍሥሕ 25 - በ፭ - ዓይነ ኵሉ 8 - ዘናሁ - አርውዮ
9 - ዋዜማ በ፩ - ዘገብረ 26 - በ፭ - ወአልቦ 9 - ዘናሁ - ያርኁ
10 - ዋዜማ በ፩ - ተሰአሎ 27 - በ፭ - እግዚኦ ባርክ 10 - ዘናሁ - ያሠምር
11 - ዋዜማ - ኀቤከ   11 - አፃ - አንተ እግዚ
12 - ዋዜማ - አንተ ውእቱ   12 - አፃ - ናሁ ወጽአ
13 - ዋዜማ - ጥዑም ቃሉ   13 - አፃ - ያወርድ
14 - ዋዜማ - ንጉሠ ነገሥት   14 - አፃ - ዘይገለብቦ
15 - ዋዜማ በ፮ - ያስተዴሉ   15 - አፃ - ዓይነ ኵሉ
16 - ዋዜማ በ፫ (ዩ ) - ናሁ ሠናይ   16 - አፃ - ዘይሁብ
17 - ዋዜማ በ፫ - ኵሎ ሠርዓ   17 - ቅኔ - ንጉሥነ

 

 

   

4 - ዕዝል ዘ ዘ ወ ት ር

   

እስመ ለዓለም

ዕዝል

 
1 - እስ (ቁራ ) - መሰለ ሎሙ 1 - ዕዝል - ይሴፎ 22 - ፫ት (ሶበ) - እስመ አንተ
2 - እስ (ቁራ ) - መኑ 2 - ዕዝል - ያርኁ 23 - ፫ት (ሶበ ) - ዘየአቍሮ
3 - እስ (ቁራ ) - መኑ 3 - ዕዝል - ያርኁ 24 - ፫ት (ሶበ ) - ምላዕ
4 - እስ (ቁራ ) - መኑ የአምር 4 - ዕዝል - እሰይም 25 - ፫ት (ሶበ ) - ሀባ ለምድር
5 - እስ (ቁራ ) - እስመ ዓቢይ 5 - ዕዝል - ምድር 26 - ፫ት (ሠር ) - ዘይጼውዖ
6 - እስ (ቁራ ) - ተሰአሎ 6 - ዕዝል - ምሕረተ 27 - ፫ት (ይእ ) - አውሥአ
7 - እስ (ቁራ ) - አንተ ውእቱ 7 - ዕዝል - የዓርግ 28 - ፫ት (በመ) - ናሁ ወጽአ
8 - እስ (ጥ ) - አስተዳሎከ 8 - ዕዝል - እግዚአብሔር 29 - ፫ት (ዘም) - አርውዮ
9 - እስ (ጥ ) - ኖላዊ 9 - ዕዝል - ንስእለከ 30 - ፫ት (ዘም) - ያከርም
10 - እስ (ቁዮ ) - አቀድም 10 - ዕዝል - ይቤሎ 31 - ፫ት (ኢት) - አንጐድጐደ
11 - እስ (ቁዮ ) - ወእዕኩ 11 - ዕዝል - ዓይነ ኵሉ 32 - ፫ት (ዝን ) - ያስተዴሉ
12 - እስ (ቁዮ ) - ነአኵቶ 12 - ዕዝል - ወተዘከረ 33 - ፫ት (ወሚ ) - ሲሳየ ጽድቅ
13 - እስ (ቁዮ ) - ለከ ይደሉ 13 - ዕዝል በ፫ - ዘአንተ ታርኁ 34 - ፫ት (ወፀ ) - ስብሐተ
14 - እስ (ቁዮ) - ለከ ይደሉ 14 - ዕዝል - ዘትሁብ 35 - ፫ት (ለቅ) - ያርኁ
15 - ዘምህላ - ግነዩ 15 - ዕዝል - የዓርግ 36 - ፫ት (ወበ ) - ወይጸግቡ
16 - እስ (ቁዮ ) - ግነዩ 16 - ዕዝል በ፫ - ነአኵተከ  
17 - እስ (ቁዮ ) - አኮኑ 17 - ዕዝል በ፫ - ነግሃ

ሰ ላ ም

18 - እስ (ቁዮ ) - አኮኑ 18 - ቅን . ዕዝል - ርድዓነ 1 - ሰላም (ጉ) - አምላከ ሰላም
19 - እስ ( ቁዮ ) - ተሰአሎ 19 - ማኅ - ዘኒ ይዘርእ 2 - ሰላም (ዮ) - አምላከ
20 - እስ (ቁዮ ) - ወይቤሎ 20 - ማኅ - ክርምተ 3 - ሰላም (ዮ ) - ሰላመከ ሀበነ
21 - እስ (ሪ ) - ይሰምዑ 21 - ማኅ - ዕፀወ 4 - ሰላም (ው ) - ፈኑ ሣህለከ
22 - እስ (ሴ ) - ያስተዴሉ 22 - ማኅ - ከሢቶ 5 - ሰላም (ው) - ፈኑ ለነ
23 - እስ (ሪ ) - ይሰምዑ 23 - ማኅ - በመስቀሉ 6 - ሰላም (ነ ) - ይነፍንፉ ጽድቀ
24 - እስ (ሪ ) - አድኅን 24 - ስብ - ያሰተዴሉ 7 - ሰላም (ነ ) - መሐሪ
25 - እስ (ሪ ) - ኀቤከ 25 - ስብ - ይሰምዑ 8 - ሰላም (ነ ) - እሙን
26_1 - እስ (ሪ ) - በጸጋ ዚአሁ 26 - ስብ - ውእቱ 9 - ሰላም (ነ ) - አውርድ
27_2 - እስ (ሪ ) - መሐር 27 - ስብ - አንተ ውእቱ 10 - ሰላም (ነ ) - ይትወከፉ
28_3 - እስ (ሪ ) - ተዘከር 28 - ስብ - ዓይነ ኵሉ 11 - ሰላም (ኵ) - መሐሪ
29_4 - እስ (ሪ ) - ፈኑ ሣህለከ   12 - ሰላም (ኵ) - መሐሪ
30_5 - እስ (ሪ ) - ፈኑ ሣህለከ

መ ዝ ሙ ር

13 - ሰላም ( ሪ ) - ዘይመይጦ
31_6 - እስ ( ኑ ) - ስብሐተ 1 - መዝ በ፩ (ታ ዩ ) - መሰለ ምሳሌ 14 - ሰላም (ሪ ) - ፈኑ ሣህለከ
32_7 - እስ (ል ) - አኮኑ 2 - መዝ በ፩ ( ታ ) - ኢይትሔሰው 15 - ሰላም (ሪ ) - ነአኵተከ
33_8 - እስ ( ነ ) - ለከ ይደሉ 3 - መዝ በ፩ (ታ ) - ወመኑ መሐሪ 16 - ሰላም (ሪ ) - ነአኵተከ
34_9 - እስ ( ነ ) - ይወጽኡ 4 - መዝ በ፩ (ዊ ) - ዝኬ ውእቱ 17 - ሰላም (ሪ ) - ፈኑ ሣህለከ
35_10 - እስ (ነ ) - ንስአሎ 5 - መዝ በ፩ (ዊ ) - ወአንሰ 18 - ሰላም (ሪ ) - ፈኑ
36_11 - እስ (ነ ) - ይፈኑ 6 - መዝ በ፩ (ዩ ) - ይገብር 19 - ሰላም (ነ ) - ነአኵቶ
37_12 - እስ (ነ ) - እሙን ቃሎ 7 - መዝ በ፩ ( ዝ ) - ዘይሰቅያ 20 - ሰላም (ዩ ) - አንተ ውእቱ
38_13 - እስ ( ነ ) - ከመ ያብዝኅ 8 - መዝ በ፩ (ዝ ) - ሰአልዎ 21 - ሰላም (ዩ) - ዘአንተ
39_14 - እስ (ነ ) - አንተ ፀወንነ 9 - መዝ በ፩ (ፌ ) - ዳዊትኒ 22 - ሰላም (ሚ ) - ሣህል
40_15 - እስ ( ነ ) - አንተ አዘዝካ 10 - መዝ በ፪ ( ረ ) - ይቤሎሙ 23 - ሰላም (ሚ) - የዓርጉ
41_16 - እስ (ዕ ) - ያስተዴሉ 11 - መዝ በ፪ ( ረ ) - ስብሐት 24 - ሰላም (ቦ) - ተሰአሎ
42_17 - እስ (ዕ ) - ያርኁ 12 - መዝ በ፪ ( ረ ) - ርቱ'ዓ 25 - ሰላም (ቦ ) - ተሰአሎ
43_18 - እስ (ዕ ) - ያርኁ

13 - መዝ በ፪ (ኬ ) - ዘይኔጽራ

 

26_1 - ሰላም (ቦ ) - በእንተ ሰላማ
44_19 - እስ (ዕ ) - አስተዳለወ 14 - መዝ በ፪ (ሩ) - ፈጠርኮ 27_2 - ሰላም (ቦ) - በእንተ ሰላማ
45_20 - እስ (ዕ ) - ያርኁ 15 - መዝ በ፪ (ሩ ) - ነአኵተከ 28_3 - ሰላም ( ና ) - አኃውየ
46_21 - እስ (ቱ ) - ዘየአቁሮ 16 - መዝ በ፪ ( ኡ) - ዘይሴባሕ 29_4 - ሰላም (ና ) - ወሰላመ
47_22 - እስ (ቱ ) - ዘየአቍሮ 17 - መዝ በ፪ (ሕ) - ከመዝ 30_5 - ሰላም (ጥ) - ኖላዊ
48_23 - እስ (ቱ ) - የዓርግ 18 - መዝ በ፪(ሕ ) - ኢያጐነዲ 31_6 - ሰላም ( ቁራ ) - ንጉሥ
49_24 - እስ (ቱ ) - ሱላሜ ዘሠርክ 18.1 - ዕርማት - ኢያጐነዲ 32_7 - ሰላም (ጺራ ) - ይቤ
50_25 - እስ - ወበነጠብጣብከ 19 - መዝ በ፪ ( ሓ ) - ወዘሠ 33_8 - ሰላም (ና ) - ሰአልዎ
51_26 - እስ (ል ) - ንስእለከ 20 - መዝ በ፫ (ሙ ) - ይሁበነ 34_9 - ሰላም (ጺራ ) - ናሁ ደምፀ
52_1 - እስ (ል ) - ንስእለከ 21 - መዝ በ፫ (ሙ ) - በብዝኃ ጥበብከ 35_10 - ሰላም (ና ) - ንስእለከ
53_2 - እስ (ል) - ቡሩክ 22 - መዝ በ፬ (ቤ ) - ሰፍሖ 36_11 - ሰላም (ቁራ ) - አንተ ውእቱ
54_3 - እስ (ጺሪ ) - ዘወሀቦ 23 - መዝ በ፬ ( ቤ ) - ስፋሕ 37_12 - ሰላም (ዓቢ ) - ይምጻእ
55_4 - እስ (ጺሪ ) - ኮከበ ጽባሕኒ 24 - መዝ በ፬ (ቤ ) - ንስእለከ 38_13 - ሰላም (ኑ ) - ስብሐተ
56_5 - እስ (ጺሪ ) - ኮከበ ጽባሕኒ 25 - መዝ በ፬ (ፌ ) - ኀቤከ 39_14 - ሰላም (ቃ ) - በፍሥሐ
57_6 - እስ (ሪ ) - መሰለ ሎሙ 26 - መዝ በ፬ (ኪ ) - መሐሪ 40_15 - ሰላም በ፪ (ብ ) - ያስተዴሉ
58_7 - እስ (ሪ ) - አንተ ውእቱ 27 - መዝ በ፬ (ግ) - ጽድቅ ቃሉ 41_16 - ሰላም በ፪ (ዩ ) - በፍሥሐ
59_8 - እስ (ሪ ) - ዓይነ ኵሉ 28 - መዝ በ፬ (ግ ) - ደምፀ 42_17 - ሰላም በ፪ (ሕ) - ተዘርዓ
60_9 - እስ (ገ ) - ስቡሐ 29 - መዝ በ፪ (ሕ) - ይሁብ 43_18 - ሰላም በ፫ ((ሕ) - ዘአጽንዓ
61_10 - እስ (ዓቢ) - አኮኑ 30 - መዝ በ፪( ሩ ) - ኪያከ 44_19 - ሰላም በ፪ ( ጣ ) - ዘይገለብቦ
62_11 - እስ (ዮ ) - አርውዮ 31 - መዝ በ፭ (ር ) - አእምር 45_20 - ሰላም በ፪ (ጣ ) - ፈኑ ሰላመ
63_12 - እስ (ጺራ ) - በከመ ይቤ 32 - መዝ በ፭ (ር ) - በቀዳሚ 46_21 - ሰላም በ፩ (ዴ ) - ንሴፎ
64_13 - እስ (ጺራ ) - አርዘ ሊባኖስ 33 - መዝ በ፭ (ር ) - በከመ ይቤ 47_22 - ሰላም በ፪ (ፋኝ) - ኢይትኄሰው
65_14 - እስ (ጺራ ) - እነብር ቤተከ 34 - መዝ በ፭ (ር ) - ተሰአሎ 48_23 - ሰላም (ቁል) - ንስእለከ
66_15 - እስ (ጺራ ) - ይቤ 35 - መዝ በ፭ (ር ) - ተሰአሎ 49_24 - ሰላም (ቁዮ ) - ነፍስነሰ
67_16 - እስ (ጺራ ) - አኮኑ አንተ 36 - መዝ በ፭ (ር ) - ነአኵተከ 50_25 - ሰላም (ቁዮ ) - ስምዑ ዘንተ
68_17 - እስ (ጺራ ) - ፈኑ ሣለከ 37 - መዝ በ፮ (ቲ ) - መኑ ስሙ 51_1 - ሰላም (ቁራ ) - አንተ ውእቱ
69_18 - እስ (ቦ ) - ሣረራ ለምድር 38 - መዝ በ፮ (ዕ) - ወመኑ መሐሪ 52_2 - ሰላም (ና ) - ንጉሠ ሰላም
70_19 - እስ (ቦ ) - መኑ ዘይክል 39 - መዝ በ፮ (ዕ ) - መኑ ስሙ 53_3 - ሰላም (ጺራ ) - ያርኁ
71_20 - እስ (ና ) - ኃይሉኒ 40 - መዝ በ፰ (ዩ ) - ኢተዘኪሮ 54_4 - ሰላም (ነ ) - ይነፍንፉ
72_21 - እስ ( ጉ ) - እግዚአብሔር 41 - መዝ በ፱ ( ዩ ) - ናሁ ወጽአ 55_5 - ሰላም (ቁዮ ) - ይቤ
73_22 - እስ (ነ ) - ነአኵቶ 42 - መዝ በ፬ ( ፈ ) - ያወርድ 56_6 - ሰላም (ድ ) - ኪያከ
74_23 - እስ ( ነ ) - ያወርድ 43 - መዝ በ፫ (ኮ) - ታርኁ 57_7 - ሰላም በ፩ ( ፌ ) - በጸአትከ
75_24 - እስ (ነ ) - አስተፍሥሕ   58_8 - ሰላም በ፩ (ፌ ) - ወብዙኅ
76_25 - እስ ( ቱ ) - ርኢኩ

እስመ ለዓለም

59_9 - ሰላም በ፩ (ሃ ) - ይጼውዕዎ
77_1 - እስ (ቱ ) - ከመ ትሴፎ 1 - እስ ( ሪ ) - ኢያጐነዲ 60_10 - ሰላም በ፩ (ሃ ) - ይሁብ ሰላመ
78_2 - ቅን (ቁራ ) - እስመ ዓቢይ 2 - እስ (ነ ) - ይሰምዑ 61_11 - ሰላም በ፩ (ዎ ) - አምላከ ሰላም
79_3 - ቅን (ቱ ) - የዓርግ 3 - እስ ( ነ ) - ያርኁ 62_12 - ሰላም በ፪ (ሕ ) - አንተ ውእቱ
80_4 - ቅን (ቱ ) - አንተ ውእቱ   63_13 - ሰላም በ፪ (ጣ ) - እግዚኦ
81_5 - ቅን (ነ ) - ያርኁ

፫ት

64_14 - ሰላም በ፪ (ሩ ) - ያስተዴሉ
82_6 - ቅን (ነ ) - ነአኵቶ 1 - ፫ት (እስ ) - አውሥአ 65_15 - ሰላም በ፪ (ሩ ) - ዘይፌኑ
83_7 - ቅን (ነ ) - ንጉሠ ነገሥት 2 - ፫ት (እስ ) - ንጉሠ ነገሥት 66_16 - ሰላም በ፬ (ኪ ) - ይቤ
84_8 - ቅን (ጺሪ ) - አልቦ 3 - ፫ት - (እስ ) - ያከርም 67_17 - ሰላም በ፭ ( ሴ ) - እግዚኦ
85_9 - ቅን (ል ) - እግዚአብሔር 4 - ፫ት ( መር ) - ውስተ አድባር 68_18 - ሰላም በ፮ (ቲ ) - ነጠብጣበ
86_10 - ቅን ( ነ) - ኄር ወመሐሪ 5 - ፫ት (ርእ) - እግዚኦ 69_19 - ሰላም በ፰ (እኅ ) - አንተ ውእቱ
87_11 - ቅን (ቁራ ) - መኑ 6 - ፫ት (መር ) - ዘይሁብ 70_20 - ሰላም በ፩ (ፌ ) - ንጉሠ ሰላም
88_12 - ቅን (ቁራ ) - ዓቢይ 7 - ፫ት (ዘይ ) - ዘይገለብቦ 71_21 - ሰላም በ፩ (ዩ ) - አንተ ውእቱ
89_13 - ቅን (ሚ ) - ክብሮሙ 8 - ፫ት (ነያ ) - ንሕነሰ 72_22 - ሰላም በ፩ (ቱ ) - ዘንተ ውእቱ
  9 - ፫ት (ነያ ) - ፈለገ እግዚ 73_23 - ሰላም በ፪ (ብ ) - ያስተዴሉ

ሰ ላ ም - ዕዝል

10 - ፫ት (ነያ ) - ስፋሕ 74_24 - ሰላም በ፪ (ቃ ) - በፍሥሐ
1 - ሰላም .ዕዝ - እምሰማያት 11 - ፫ት (በጺ ) - ዘይኤዝዞሙ 75_25 - ሰላም በ፪ (ሕ) - ዘይሁብ
2 - ሰላም (ሪ ) - ፈኑ ለነ 12 - ፫ት (በጺ ) - ያስተዴሉ 26 - ሰላም በ፪ (ጣ) - እግዚኦ መኑ
3 - ሰላም (ቁራ ) - በፍሥሐ 13 - ፫ት (በጺ ) - አንተ ውእቱ  
4 - ሰላም (ቁራ ) - መኑ አቡሁ 14 - ፫ት (በጺ ) - አዝዝ እግዚኦ  
5 - ሰላም (ሚ ) - ይቤ 15 - ፫ት (በከ ) - አዝዝ በቃልከ  
6 - ሰላም .ዕዝ - ሣህል ወርትዕ 16 - ፫ት ( በከ ) - ይነፍንፉ ጽድቀ  
7 - ሰላም - አእምሩ 17 - ፫ት (በከ ) - አዝዝ  
8 - ሰላም - ዘእምሰማያት 18 - ፫ት (ዝን) - እስመ አንተ  
9 - ሰላም - ፈኑ ለነ 19 - ፫ት (ዝን) - አዝዞሙ  
10 - ሰላም - ንጉሥ ውእቱ 20 - ፫ት (ባረ) - አንተ አቡሁ  
11 - ሰላም - ሙሴ ወአሮን 21 - ፫ት (በከ ) - መሰለ ሎሙ  

 

 

   

5 መዝሙር ዘምህላ

   
1 - መዝ (ቁራ ) - ተማኅለሉ 5 - መዝ ( ቁራ ) - አኮኑ አንተ 9 - ቅን (ኑ ) - ነአኵቶ
2 - እስ ( ቁዮ ) - ለከ ይደሉ 6 - አቡን በ፩ (ፌ ) - ተማኅለሉ 10 - እስ (ኑ ) - እንስሳ ገዳምኒ
3 - አቡን በ፬ (ፈ ) - እግዚአብሔር 7 - ስብ - እምፍሬ ተግባርከ 11 - አቡን በ፩ (ዴ ) - ባርክ
4 - ዘ፮ሰዓት.ስብ - እግዚአብሔር 8 - ዘ፱ሰዓት .ስብ - ሰማይኒ 12 - ምስባክ በ፪ (ባኬ ) - ከመ ይሚጥ

 

 

   

6 - ዕዝል በመሐትወ ዮሐንስ

   
1 - ዕዝል - ቡሩክ አንተ 5 - ፫ት (ርእ ) - ያወጽኦሙ 9 - ምል - ሰላማዊ ብእሲሁ
2 - አቡን በ፩ (ህ ) - ዘአንተ ታርኁ 6 - ፫ት (ረከ ) - ባርክ 10 - ሰላም.ዕዝ - ወሀሎ ፩ዱ
3 - አቡን በ፪ (ሩ ) - ኪያከ ነአኵት 7 - ሰላም በ፩ (ዝ ) - ቅኑተ ይኩን 11 - ምል - ሰላማዊ ብእሲሁ
4 - ፫ት ( በጺ ) - አዝዝ እግዚኦ 8 - ሰላም (ቁዮ ) - ወሀሎ ፩ዱ